Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Klubie Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie

W dniu 23 lutego 2023 r. w Klubie Seniora „Złota Jesień” odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Zebranym seniorom zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2022, z którym można się zapoznać na naszej stronie internetowej.

Również zostało przekazane do wiadomości seniorów rozliczenie finansowe za ubiegły rok. Informacje te zostały w głosowaniu jawnym przyjęte bez zastrzeżeń, a zatem ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z naszym regulaminem wewnętrznym kadencja Zarządu trwa 3 lata, stąd też zostały przeprowadzone wybory nowego Zarządu. Ze względu na to, że kandydatów do Zarządu było tylko tylu ilu przewiduje regulamin, dlatego też nie było potrzeby przeprowadzać tajnych, imiennych wyborów, lecz wszystkie osoby weszły w skład nowego Zarządu w głosowaniu blokowym.

Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się następująco:

  • Wiesław Cader – przewodniczący Zarządu
  • Cecylia Chrzanowska – vice przewodnicząca
  • Helena Brulińska – sekretarz
  • Danuta Cader – skarbnik
  • Wiesława Danielewska – członek
  • Hanka Miśtak – członek

Jestem przekonana, że Zarząd w powyższym składzie daje gwarancję prawidłowego prowadzenia Klubu.

Ja natomiast po 21 latach pełnienia funkcji przewodniczącej Zarządu Klubu – serdecznie dziękuję członkom naszego Klubu za okazane zaufanie podczas kolejnych wyborów przez te długie lata, jak również za zaangażowanie we wszystko, co dotychczasowy Zarząd proponował do realizacji.
Dziękuję również wszystkim Klubom, z którymi miałam przyjemność współpracować, przez co zacieśniły się przyjacielskie więzy oraz miła i owocna współpraca. Podziękowania kieruję również do przyjaciół, dobroczyńców i sympatyków naszego Klubu, którzy przez cały okres mojego kierowania Klubem okazywali nam wsparcie w różnych formach. Dziękuję także za dobrą współpracę z Urzędem Gminy oraz pracownikami Centrum Kultury, którzy w razie potrzeby zawsze spieszyli nam z pomocą.

Wspomnieć również należy, że w ostatnim czasie dobrze układała się wzajemna relacja z obecnym sołtysem Zabierzowa, co niewątpliwie miało pozytywny wpływ na działalność Klubu.

Podkreślić również trzeba bardzo dobrą współpracę z Panem Andrzejem Bukowczanem, który zawsze znalazł miejsce w „Gońcu Zabierzowskim”, aby moje relacje z różnych imprez i spotkań były w całości umieszczane, za co składam serdeczne podziękowanie.

Również dziękuję wszystkim redaktorom „Znad Rudawy” za to, że na łamach tej lokalnej gazety również były umieszczane przesyłane przeze mnie materiały.

Jednak nie wycofuję się ze współpracy z nowo powołanym Zarządem i członkami Klubu, ponieważ w dalszym ciągu prowadzić będę Zespół Teatralny Klubu Seniora „Złota Jesień” działalności którego jestem całym sercem oddana.

Barbara Golińska