O Klubie

Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie od wielu lat skutecznie integruje miejscowych seniorów, organizując liczne wydarzenia, imprezy okolicznościowe, a także wycieczki.

Geneza

lato1

Klub Seniora powstał w 1999 roku dzięki staraniom śp. Stefana Łęskiego (pełniącego ówcześnie funkcje przewodniczącego), a także kilku innych seniorów, z których dwoje działa w nim do dziś: są nimi Amalia Szelowska (skarbniczka Klubu) i Bolesław Filo (przez długi czas zastępca przewodniczącego). Od marca 2002 roku przewodniczącą Klubu jest Barbara Golińska. Począwszy od lutego 2014 roku organizacja ta nosi nazwę Klub Seniora „Złota Jesień”.

Cele i działalność

Od samego początku istnienia główną ideą Klubu jest integracja osób starszych w Zabierzowie. Po blisko dwudziestu latach jego działalności można z całą pewnością stwierdzić, że cele, które przyświecały założycielom w 1999 roku zostały całkowicie spełnione.

Klub Seniora „Złota Jesień” uczestniczy w większości istotnych wydarzeń na terenie gminy, a także organizuje własne, jak na przykład Orszak Trzech Króli, co roku gromadzący setki mieszkańców Zabierzowa z całymi rodzinami. W klubową tradycję wpisały się różnego rodzaju imprezy okolicznościowe: andrzejki, bale karnawałowe, powitanie wiosny czy obchody Dnia Seniora. Ważny element integracji starszych osób stanowi współpraca z najmłodszym pokoleniem Zabierzowian. Stąd od kilku lat w okresie świątecznym Klub Seniora przygotowuje przedstawienia jasełkowe przy udziale dzieci i młodzieży.

Przez lata swojej działalności Klub zorganizował dla swoich członków wiele wycieczek, odwiedzając niemal wszystkie interesujące punkty na mapie południowej Polski. Nie sposób także nie wspomnieć o licznych wyjazdach do kin i teatrów.

Zabierzowscy seniorzy często biorą aktywny udział w konkursach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Jurajską Izbę Gospodarczą, jak również Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach. Z tą ostatnią placówką Klub Seniora szczyci się prowadzeniem długoletniej, owocnej współpracy.

Dla członków Klubu zainteresowanych rozwojem zdolności manualnych prowadzi się różnego rodzaju warsztaty, w czasie których tworzone są ozdoby, stroiki, obrazy czy kompozycje z suchych kwiatów. Zastosowanie znajduje także technika decoupage: wiele ozdobionych nią przedmiotów (a także innych, powstałych na klubowych zajęciach) ostatecznie wędruje na cele charytatywne.

Klub Seniora w Zabierzowie od lat prowadzi bogatą kronikę swojej działalności, zawierającą fotografie i wycinki z gazet, a także płytotekę pełną filmów i zdjęć zapisanych w formie elektronicznej.

Zespół Teatralno-Satyryczny

Począwszy od 2010 roku w ramach Klubu Seniora „Złota Jesień” działa Zespół Teatralno-Satyryczny „Żyj z humorem”. To właśnie za jego sprawą organizowane są każdego roku jasełka, w których biorą udział również dzieci i młodzież. Przedstawienie to pokazywane było nie tylko w Zabierzowie: seniorzy odwiedzili domy pomocy społecznej w Karniowicach i Więckowicach, a nawet Klub Seniora z Myślenic. Zespół Teatralno-Satyryczny przygotowuje także scenki o charakterze humorystycznym (prezentowane podczas wielu wydarzeń), jak również występy wokalne w strojach regionalnych.

oklubie1

Działalność Zespołu sprawiła, że został zaproszony do udziału w corocznym Przeglądzie Scenicznym Klubów Seniora Województwa Małopolskiego i od kilku lat w nich uczestniczy. Udane występy spowodowały, że Zespół miał okazję prezentować swój program artystyczny w trzech dziennych domach opieki seniorów w Krakowie, a także w NZOZ Pasternik Maluty i kilku innych miejscach na terenie gminy Zabierzów.

Przyszłość

Uznanie, z jakim spotyka się działalność Klubu zachęca do dalszego rozwoju i poszukiwania nowych dróg integracji oraz aktywizacji seniorów. Cieszą także dobre stosunki z wieloma organizacjami, a także z władzami samorządowymi i dyrekcją SCKiPGZ, bez których wiele inicjatyw Klubu nie mogłoby zostać zrealizowanych.