Spotkanie jubileuszowe 80 lat

80 lat to piękny wiek,
wcale nie oznacza
bierność życia.

W dniu 21 września 2023r w Klubie Seniora „ Złota Jesień „ Zabierzów odbyła się doniosła uroczystość a jej głównymi bohaterkami były dwie Jubilatki Stasia i Zosia które obchodziły rocznicę 80 lat urodzin.

Było to już kolejne spotkanie jubileuszowe na którym Klub w sposób uroczysty
świętował 80-te urodziny swoich członków.

W spotkaniu udział wzięły osoby zrzeszone w Klubu a uroczystość prowadził przewodniczący Klubu Wiesław Cader. W ciepłych słowach powitał wszystkich zgromadzonych a następnie dostojnym Jubilatkom złożył piękne wzruszające życzenia zdrowia, wielu lat życia wypełnionych radością, szacunkiem, uśmiechem na twarzy.

W dalszej części uroczystości Wiesław Cader dokonał uroczystego wręczenia
Jubilatkom bukietu kwiatów, laurek oraz upominków.

Lampką wina wniesiono toast za zdrowie Jubilatek wraz z odśpiewaniem tradycyjnego „Sto lat” przy dźwiękach gitary naszego członka klubowego Wiesława Olek a który z kolei zaśpiewał swojego autorstwa hymn pochwalny na
ich cześć.

Następnie Jubilatki wspólnie zdmuchnęły zapaloną świeczkę i przystąpiono do
krojenia urodzinowego tortu.

Przy słodkim poczęstunku można było oddać się rozkoszom stołu i wspominać
zaistniałe historie:

Życie to droga od marzeń do wspomnień

Tekst: Cecylia Chrzanowska
Zdjęcia: Wiesława Danielewska