Legendy o Starym Krakowie – relacja

W ramach kontynuacji cyklu spotkań „Na tropie kultury i obyczajów polskich grup etnicznych” – Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie zorganizował w dniu 10 września 2023 r. już po raz czwarty imprezę, tym razem p.t. „Legendy o starym Krakowie”.

Miejscem tego wydarzenia była Willa Lubomirskich i jej otoczenie
w Kochanowie (Filia SCKiPGZ). W cieniu ponad 100-letniej lipy i rozłożonych parasoli, przy wspaniałej pogodzie, zaproszeni goście i członkowie naszego Klubu mile spędzali czas.

Spotkanie otworzył i gości przywitał Przewodniczący Klubu Wiesław Cader.

Wśród gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie byli: Wójt Gminy Zabierzów – Elżbieta Burtan, radna Powiatu Krakowskiego – Romana Madej-Niewczas, przewodniczący Gminnej Rady Seniorów – Andrzej Karcz z małżonką, sołtys Kochanowa – Mariusz Koźbiał, sołtys Zabierzowa – Edmund Dąbrowa wraz z rodziną, właściciel Gospodarstwa Rybackiego Dolina Będkowska – Bartłomiej Szczoczarz z małżonką, dyrektor Centrum Kultury – Aleksandra Małek, koordynator ds aktywizacji seniorów – Katarzyna Mroczek, dyrektor Jurajskiej Izby Gospodarczej – Andrzej Bukowczan, radny Gminy Zabierzów – Jan Kultys, redaktor naczelny „Znad Rudawy” – Maciej Liburski, Krystyna Kruk, kierowniczka Klubu Senior + – Jadwiga Kalemba, kierowniczka Biblioteki „Pod Aniołem” – Stanisława Wolan.

Obecni byli również przedstawiciele Klubów Seniora z Brzezinki, Rudawy, Brzoskwini, Bolechowic, Zelkowa, Więckowic i Pisar. Udział wzięli także mieszkańcy Zabierzowa, zaproszeni poprzez afisze i internet.

Po powitaniu gości nadszedł czas na występ artystyczny o tematyce związanej z charakterem tej imprezy. Przedstawienie rozpoczął i w trakcie inscenizacji śpiewał wspaniały Zespół Wokalny „Jarosze” z Brzezinki pod kierownictwem maestro pana Eugeniusza Jarosa. Nagle z wysokiego balkonu rozległ się Hejnał Mariacki, pięknie odegrany przez pana Filipa Galosa. Oprócz wymienionych wyżej osób w inscenizacji wystąpili:

  • Lajkonik, który przycwałował aż z Bolechowic, a zwał się Franek Sendor w asyście sztandarowego, wąsacza Franka Dziedziny z Brzezinki.
  • Dwie nadobne krakowskie kwiaciarki – Wiesia Włodarczyk i Marysia Skrzypaszek.
  • Dwie krakowianki częstujące gości obwarzankami znajdującymi się na liście produktów chronionych Unii Europejskiej – Małgosia Kołacz i Stasia Sajdak.
  • Fiakier – zawadiaka, gustujący we wsiowych pannach – Henryk Micimiński.
  • Groźny, wciąż głodny Smok Wawelski, szukający dziewic do pożarcia – Wiesław Olek, oraz seniorka dająca Smokowi dobre rady – Danusia Cader.
  • Odważny i pomysłowy szewc Dratewka, pogromca Smoka – Jasiek Knapik z Karniowic.
  • Jego Wysokość szczodrobliwy Król Krak, który w Brzoskwini popasał w drodze do Krakowa, a jego prawdziwe rodowe nazwisko brzmi Wiesław Kostecki wraz z zabierzowską królewną Bronią Mączką.
  • W rolę krakowskich mieszczan, radzących nad sposobem zlikwidowania Smoka wcielili się – Jurek Dąbrowski, Marian Łacheta i Rysiek Włodarczyk.
  • Straż z halabardami przy Bramie Prawie Floriańskiej pełnili – Olek Bielak i Tadek Miłek.

Występ artystyczny został nagrodzony gromkimi brawami. Ale na tym nie koniec, gdyż Celinka Chrzanowska i Wiesia Danielewska ogłosiły konkursy z nagrodami z wiedzy o starym i obecnym Krakowie. Zwycięzcami tych konkursów zostali: Jadzia Kalemba, Wiesiek Kostecki, Janina Rusek, Andrzej Korzycki, Dawid Dąbrowa.

Dalsza część imprezy odbywała się na „trawiastym parkiecie” w takt akordeonowych melodii granej przez Gienka Jarosa. Zużyte w tańcu kalorie można było uzupełnić przy stołach zastawionych ciastami i drobnymi przekąskami lub racząc się tradycyjnym żurkiem krakowskim oraz bigosem. Bigos był przygotowywany w Brzoskwini pod czujnym okiem kuchmistrza Kosteckiego i podkuchennych z Zabierzowa i Brzoskwini, natomiast żurki upichciły zabierzowskie seniorki.

Na zakończenie tej relacji chciałam złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy w różny sposób pomogli nam w przygotowaniu tej imprezy. A zatem podziękowania kieruję do sołtysa Kochanowa pana Mariusza Koźbiała, pani dyrektor SCKiPGZ Aleksandry Małek, Kasi Mroczek, Janusza Majki oraz do pana Jerzego Banarskiego za wypożyczenie niezbędnych rekwizytów, a także dziękujemy właścicielowi „Przepiekarni” z ul. Poganów 4 w Zabierzowie za nieodpłatne dostarczenie wspaniałego pieczywa. Dziękujemy również Piotrowi Bazgierowi za filmowanie inscenizacji. Szczególne podziękowania należą się Zespołowi „Jarosze” z Brzezinki za to, że zechcieli swoim występem
uświetnić naszą imprezę.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska