Pożegnanie Marii Korzonek

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej klubowej koleżanki Marii Korzonek, człowieka skromnego o ogromnej dobroci i wielkim sercu.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

A oto laudacja wygłoszona podczas pogrzebu (autorstwa Wiesława Olka)

Żegnaj Marysiu, współzałożycielko Klubu naszego,
Niech Cię Aniołowie przyjmą do grona swojego.
Do Klubu już nie zawitasz Koleżanko droga,
Jednak jesteś szczęśliwa w Niebie u Pana Boga.
Dożyłaś pięknego wieku, bo na to zasłużyłaś,
Wspaniałą koleżanką, oraz wierną Bożym przykazaniom byłaś.
Pamięć o Tobie w naszych sercach na zawsze pozostanie,
A Bóg niech Ci da wiecznie spoczywanie.

12.IX.2023