Wycieczka do Olkusza

Kolejna wycieczka członków Klubu Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa, jaka miała miejsce w dniu 12 lipca br, pozwoliła nam zwiedzić „srebrne miasto” – Olkusz, stanowiące kolebkę polskiego górnictwa ołowiu i srebra.

Pierwszym etapem zwiedzania były podziemia średniowiecznego Ratusza i piwnic dawnego Starostwa. Podziemna trasa cofnęła nas do czasów jeszcze sprzed nadania Olkuszowi praw miejskich, co nastąpiło pod koniec XIII wieku.

Eksploatacja bogatych zasobów ołowiu i srebra przez liczne kopalnie spowodowała, że czas największej świetności Olkusza przypadał na koniec XVI wieku. Świadczyła o tym makieta przestrzenna pokazująca historię Srebrnego Miasta, która budziła duże zainteresowanie zwiedzających, szczegółowo objaśniana przez panią przewodnik.

Zobaczyliśmy również ówczesne urządzenia górnicze i hutnicze, piece do wytopu ołowiu i srebra i wiele innych ciekawych eksponatów, m.in. dotyczących życia górniczych rodzin, używanych narzędzi górniczych, kar stosowanych za różne przewinienia, a także wybijanych monet w królewskiej mennicy.

Ogromne wrażenie na zwiedzających zrobiła Srebrna Komnata świadcząca o historii srebra od starożytności po czasy współczesne. W tej Komnacie podziwialiśmy replikę Srebrnego Krzyża Gwarków Olkuskich, którego oryginał znajduje się w Bazylice Św. Andrzeja. Nie mniej ciekawe było zwiedzanie Muzeum Afrykanistyczne prezentujące sztukę, kulturę, tradycje i wierzenia plemion Czarnego Lądu, głównie plemion Dogonów i Tuaregów. Eksponaty w tymże Muzeum zostały przekazane przez prywatnych darczyńców, głównie przez założycieli Muzeum t.j. dr Bogdana i Bożeny Szczygłów, a także przez Annę i Leona Kubarskich.

Pośród zbiorów z wielkim zainteresowaniem oglądaliśmy takie eksponaty jak: namiot mieszkalny ze skóry wielbłąda, miecze, sztylety i łuki, amulety, bębny, grzechotki, lutnie z tykwy, stroje, oraz niezliczoną ilość masek używanych podczas ważnych ceremonii. Piękne były także rzeźby używane w obrzędach magicznych, posiadających nadzwyczajną moc, które miały zapewnić pomyślność w polowaniu, chronić przed urokami, chorobami, nieszczęściem. Takie rzeźby nazywane były fetyszami. W tymże Muzeum poczesne miejsce zajmuje kolekcja malarstwa Czarnej Afryki.

Zwiedziliśmy również Bazylikę Św. Andrzeja Apostoła, która została wybudowana na przełomie XIII i XIV wieku. W Bazylice tej znajdują się organy z początku XVII wieku, jedne z najstarszych w Europie.
Ostatnim etapem naszej wycieczki była Pustynia Błędowska. Jest to największy w Polsce obszar lotnych piasków o powierzchni około 33 km2. Zdziwiła nas informacja przewodnika, że w niektórych miejscach piasek sięga do 70 metrów w głąb ziemi. Od początku XX wieku pustynia służyła jako poligon wojskowy. Obecnie tylko w części północnej ćwiczą wojska spadochronowe. W części południowej prowadzone jest karczowanie zarastających drzew, aby uchronić ten unikalny, pustynny obszar.

Była to pierwsza wycieczka w roku bieżącym, ale już 43 na przestrzeni 23 lat istnienia naszego Klubu.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska