Toast noworoczny w Klubie Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie

Zabierzowscy seniorzy zorganizowali w dniu 30 grudnia 2019 r. uroczyste spotkanie, podczas którego pożegnano stary i powitano Nowy 2020 Rok.

W spotkaniu tym uczestniczyło wielu zaproszonych gości, którzy mimo licznych, piętrzących się na przełomie roku obowiązków, jednak znaleźli czas, aby przyjąć zaproszenie do wspólnego z seniorami świętowania, a byli to: Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Vice przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wójcik, Radni Wiesław Cader i Adam Wierzbicki z Małżonką, Dyrektor Jurajskiej Izby Gospodarczej Andrzej Bukowczan, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Andrzej Korzycki, Dyrektor Centrum Kultury Aleksandra Małek, Koordynator ds aktywizacji seniorów Katarzyna Mroczek, dobroczyńcy Klubu Violetta i Janusz Apostolscy a także Krystyna Kruk, oraz cztery osoby z Klubu Seniora z Brzoskwini na czele z przewodniczącym Wiesławem Kosteckim.

Wymienionych gości, jak też licznie zgromadzonych członków Klubu powitała jego przewodnicząca Barbara Golińska. W swoim wystąpieniu wspomniała, że mijający rok był rokiem szczególnym, gdyż Klub Seniora „Złota Jesień” obchodził jubileusz XX-lecia swojej działalności.

Zwykle na zakończenie roku dokonuje się podsumowania swojej działalności, lecz ze względu na fakt, że tych działań było mnóstwo, przewodnicząca ograniczyła się do wymienienia tylko tych najbardziej spektakularnych, mających charakter integracyjny, skierowanych do społeczności Zabierzowa i okolicznych miejscowości. W dużej mierze jest to zasługą Zespołu Teatralno-Satyrycznego działającego w Klubie od 10 lat.
Szczegółowy przegląd działalności Klubu za bieżący rok ukaże się w lutym na stronie internetowej oraz na profilu facebookowym Klubu.

Tradycyjnie wspomniano tych seniorów, których zabrakło w tym dniu
przy wspólnym stole, zatem pomodlono się za spokój ich dusz.

Następnie życzenia noworoczne wszystkim zebranym złożyła przewodnicząca Klubu oraz Pani Wójt a także Vice przewodnicząca Rady Powiatu, po czym Jerzy Dąbrowski otworzył z hukiem ogromną butelkę szampana, a jego „asystenci” butelki pomniejsze, i napełniwszy kielichy wzniósł toast za pomyślność w Nowym Roku.

Po toaście, klubowy chórek przy akompaniamencie akordeonowym Józefa Ropki zaśpiewał cztery piękne, nastrojowe, bogate w treści kolędy. Nie były to jedyne kolędy śpiewane podczas tej uroczystości, gdyż później kolędowali wszyscy uczestnicy tej imprezy.

Jako, że karnawał się rozpoczął, toteż z głośników, które uruchomił i kierował Pan Robert (pracownik Centrum Kultury) popłynęła muzyka taneczna, która zwabiła na parkiet wszystkich uczestników imprezy. Po szaleństwach tanecznych można było uzupełnić zużytą energię przy świątecznie nakrytych i przybranych stołach, na których przy ciepłym blasku świec, piętrzyły się różne smaczne dania, przekąski i ciasta przygotowane przez seniorki klubowe.
Zabawa pewnie trwałaby do Sylwestra, lecz mimo niespożytej energii seniorów, imprezę należało zakończyć o stosownej porze. Zatem bez entuzjazmu, ale w dobrych humorach seniorzy powoli żegnali się, składając sobie nawzajem życzenia, obiecując spotkać się w przyszłym roku.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska