Spotkanie seniorów i młodzieży z archeologiem

Od ubiegłego roku Klub nasz prowadzi cykl spotkań z młodzieżą pod nazwa „Ocalić od zapomnienia”. W ramach tego cyklu w dniu 23 października 2019 r. zorganizowane zostało kolejne spotkanie, na które licznie przybyli uczniowie klasy siódmej pod opieką Pani Joanny Pruszczak.

Tematem spotkania były wykopaliska archeologiczne. Prelekcję prowadził Pan Bogdan Sak, mieszkaniec Zabierzowa, geolog z wykształcenia i archeolog z zamiłowania.

W bardzo przystępny sposób przybliżył nam bardzo odległe dzieje ludzkiej cywilizacji, prezentując przyniesione archeologiczne eksponaty.

Dowiedzieliśmy się, że archeologiczne ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego Zabierzowa datują się w okresie średniowiecza, a może nawet w okresie neolitu.

Młodzież chętnie zadawała pytania, na które otrzymywała wyczerpujące odpowiedzi.

W podsumowaniu spotkania, my seniorzy wyraziliśmy ostrożną nadzieję, że ta ciekawa prelekcja może wśród młodzieży zaszczepić bakcyl zainteresowania archeologią, jak to miało miejsce w przypadku Pana Bogdana Saka, który wykopaliskami pasjonował się od dzieciństwa.

Bardzo dziękujemy Panu Bogdanowi za przybycie i bezinteresowne podzielenie się z nami wiadomościami z tej dziedziny, która dotąd była nam całkiem obca.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska