Zabierzowskie Święto Seniorów

Od czternastu lat zabierzowscy seniorzy w m-cu październiku obchodzą swoje święto. Obchody te w ostatnich latach znalazły swoje miejsce we wszystkich sołectwach Gminy Zabierzów. W Zabierzowie jednak było to podwójne święto, ponieważ równocześnie z XIV Dniem Seniora obchodzony był Jubileusz XX-lecia działalności Klubu Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie. Ta wspaniała impreza odbyła się w dniu 19.X.2019 w Centrum Kultury.

Wszyscy seniorzy poczuli podniosłość tego wyjątkowego wydarzenia, gdyż było perfekcyjnie przygotowane przez Dyrektora Centrum Kultury Panią Aleksandrę Małek wraz ze wszystkimi pracownikami. Wejście na salę widowiskową przyprawiło nas o zawrót głowy, tak pod względem bajecznie kolorowo przygotowanych stołów, jak również dekorację sceny nawiązującej do obecnej pory roku czyli złotej polskiej jesieni.

Uczestnikami tego wyjątkowego wydarzenia i honorowymi gośćmi byli:
Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Krawczyk, radni Wiesław Cader i Adam Wierzbicki, sołtys Zabierzowa Edmund Dąbrowa, Pani Krystyna Kruk, właściciel Gospodarstwa Rybackiego Kobylany Bartłomiej Szczoczarz, vice przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wójcik, dyrektor Jurajskiej Izby Gospodarczej Andrzej Bukowczan, kierownik Biblioteki „Pod Aniołem” Stanisława Wolan, przedstawiciel Nadleśnictwa Krzeszowice, przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Andrzej Korzycki, członkowie GRS Kazimierz Krokosz i Franciszek Sendor, kierownik Klubu Senior + Jadwiga Kalemba, były dyrektor Teatru Ludowego Jacek Strama, przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Kętach Jerzy Kolasa, przewodnicząca Stowarzyszenia „Akolada Izdebnicka” Cecylia Lang wraz z członkami Stowarzyszenia.

Obecni byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych Klubów Seniora z Brzoskwini, Bolechowic, Rudawy i Więckowic. Uczestnikami imprezy byli też seniorzy, mieszkańcy Zabierzowa nie zrzeszeni w Klubie, oraz Jubilaci, czyli członkowie Klubu Seniora „Złota Jesień”.

Do wszystkich seniorów zgromadzonych na sali z ust zaproszonych gości, płynęły życzenia jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha, życzliwych ludzi wokół siebie i wszelkiej pomyślności w pokonywaniu trudów dnia codziennego, a także Bożej opieki na każdy dzień.

Natomiast do klubowych seniorów w związku z obchodzonym Jubileuszem, na ręce przewodniczącej Klubu kierowane były gratulacje, życzenia dalszej aktywnej działalności, mnóstwo okazjonalnych prezentów i kwiatów.

W podziękowaniu za pomoc i wspieranie w różnej formie działalności Klubu – Pani Dyrektor Centrum Kultury, Pani Wójt, Panu Przewodniczącemu Rady Gminy i Pani Alicji Wójcik, członkowie Zarządu Klubu przekazali symboliczne upominki, wykonane przez naszą koleżankę Wiesię Danielewską.

Wielką niespodzianką dla wszystkich był występ wokalny zespołu złożonego z pracowników Centrum Kultury, przy gitarowym akompaniamencie Janusza Majki, przyjęty z wielkim aplauzem. Oczywiście nie obyło się bez występu klubowego „barda” Wieśka Olka, który zaśpiewał piosenkę własnego autorstwa tematycznie związaną z Jubileuszem.

Zaprezentowany został też fotograficzny przegląd działalności Klubu Seniora „Złota Jesień” przez okres dwudziestu lat, przygotowany przez przewodniczącą Klubu.

Przy suto i apetycznie zastawionych stołach i przy wspaniałej muzyce Zespołu, który prowadzi zajęcia muzyczno-wokalne w Klubie Seniora „Sami Swoi” w Rudawie, seniorzy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Na zakończenie jeszcze raz członkowie Klubu Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie serdecznie dziękują Pani dyrektor Aleksandrze Małek i pracownikom Centrum Kultury za wkład pracy, jaki włożyli w tak fantastycznie zorganizowaną imprezę.

W powyższej relacji nie została ujęta żadna informacja na temat prowadzonej działalności Klubu Seniora „Złota Jesień”, dlatego też pozwalam sobie przedrukować poniżej tekst umieszczony w wydanym folderze z okazji Jubileuszu XX-lecia.

Jubileusz XX-lecia Klubu Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie

Dwadzieścia lat minęło, jak jeden dzień!
Trudno uwierzyć, że jednak przybyło nam 20 lat, bo duchem i werwą zaprzeczamy temu, co widnieje w naszym dowodzie osobistym. To są tylko cyfry. Jan Sztaudynger w swojej fraszce napisał „Jedni są wiecznie młodzi, inni wiecznie starzy, to kwestia charakteru, a nie kalendarzy”. I tego się trzymajmy.

Klub nasz powstał w 1999 roku z inicjatywy dziś już nie żyjącego Stefana Łęskiego – pierwszego przewodniczącego Klubu. Członkami założycielami byli: Amalia Szelowska, Bolesław Filo, Maria Korzonek i jeszcze kilka osób.

W marcu 2002 roku obowiązki przewodniczącej Klubu powierzono Barbarze Golińskiej, którą to funkcję sprawuje do chwili obecnej.

Działalność naszego Klubu dotyczy nie tylko zagospodarowania wolnego czasu jego członków, ale w szerokim zakresie skierowana jest do różnych grup społecznych gminy Zabierzów, jak i innych małopolskich miejscowości. Dzieje się to głównie za sprawą Zespołu Teatralno-Satyrycznego (pierwszego na terenie Gminy), powstanie którego 10 lat temu było jedną z nowatorskich sposobów integracji z różnymi środowiskami.

Świadczyć o tym mogą nasze występy wśród seniorów z Zabierzowa, Brzezinki, Więckowic, Bolechowic, Niegoszowic, jak też z Kęt, Izdebnika, Miechowa, Michałowic, Suchej Beskidzkiej. Występowaliśmy również w DPS w Karniowicach i w Więckowicach.

Możemy też poszczycić się faktem, że od 7 lat jesteśmy zapraszani do udziału w Małopolskich Przeglądach Scenicznych Seniorów organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II w Krakowie.

Można śmiało powiedzieć, że działalność teatralno-satyryczna naszego Zespołu stanowi promocję Gminy Zabierzów daleko poza zabierzowskim środowiskiem.

Występowaliśmy wielokrotnie w Dziennych Domach Opieki Społecznej w Krakowie i w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce, traktując te występy jako jeden z elementów naszej działalności charytatywnej. Pośród członków naszego Klubu działalność w tym kierunku zajmuje poczesne miejsce, gdyż kilkakrotnie byliśmy inicjatorami a także uczestnikami akcji charytatywnych na rzecz dzieci i innych osób doświadczonych boleśnie przez los. Duża część fantów przekazana na aukcje została przygotowana własnoręcznie przez nasze seniorki podczas nieprofesjonalnych warsztatów rzemiosła artystycznego.

Nowatorską częścią naszej działalności w ramach integracji z młodzieżą jest cykl spotkań p.t. „Ocalić od zapomnienia”. Osoby starsze stanowią prawdziwą kopalnię wiedzy o historii regionu i dawnych obyczajach. Tego świata sprzed kilkudziesięciu lat już nie ma. Obraz ten pozostaje tylko w pamięci starszych ludzi. Cykl ten będzie prowadzony także w roku bieżącym. Dopełnieniem tego cyklu była wystawa fotograficzna w Bibliotece „Pod Aniołem” pod nazwą „Zabierzowianie i Zabierzów w starej fotografii”, która znakomicie wpisała się w tematyczny charakter spotkań z młodzieżą.

W ramach współpracy z dziećmi organizowane jest czytanie maluchom inscenizowanych bajek, jak też prezentacja krótkich, odpowiednich do wieku, fragmentów naszych przedstawień.
Nowością działalności Klubu jest też rozpoczęty cykl imprez skierowanych do wszystkich mieszkańców Zabierzowa i Gminy pod nazwą „Na tropie kultury i obyczajów grup etnicznych w Polsce”. W ramach tego cyklu w roku ubiegłym zorganizowana została w zabierzowskim kamieniołomie „Biesiada Cygańska”, a roku bieżącym „Posiady Góralskie”.

W ramach kultywowania starych tradycji i obrzędów, Klub nasz jako pierwszy w Gminie od 2013 roku organizuje Orszak Trzech Króli, w którym biorą udział całe rodziny z dziećmi.

Wystawia też tradycyjne Jasełka (w obsadzie „aktorzy” w wieku od 7 do 79 lat w liczbie 32 osób). Reprezentuje Zabierzów podczas gminnych dożynek, organizuje wieczory andrzejkowe oraz karnawałowe bale przebierańców.

Corocznie przygotowuje imprezę dla dzieci „Topienie Marzanny i powitanie Wiosny”, oraz „Wianki” z odpowiednimi na tą okoliczność przedstawieniami.

Również Św.Mikołaj – Senior ze swoją Świtą dawniej odwiedzał Akademię Piłkarską a w roku ubiegłym dzieci z Przedszkola w Brzeziu.

Pamiętamy o klubowych seniorach w wieku 80+ organizując im uroczyste spotkania jubileuszowe, oraz raz w roku we współpracy z sołtysem i radą sołecką zapraszamy wszystkich zabierzowskich seniorów na obchody Dnia Seniora.

Do nowości należy zorganizowanie przez nasz Klub w ubiegłym roku po raz pierwszy „Turnieju gry w bule”. Uczestniczyli w nim zawodnicy z terenu prawie całej Gminy. W roku bieżącym organizatorem była Gminna Rada Seniorów.

W ramach działań kulturalno – poznawczych i turystycznych Klub organizuje ciekawe wycieczki. Na przestrzeni 20 lat odbyliśmy 40 wycieczek, zwiedzając prawie całą Polskę Południową. W dwóch poprzednich latach do udziału w wycieczkach zaproszeni zostali seniorzy nie zrzeszeni w Klubie. Sprzyja to integracji środowiska w wieku 65+ i stanowi innowacyjną formę zacieśniania relacji między senioralnej.

Klub nasz bierze czynny udział w różnych konkursach organizowanych przez Centrum Kultury w Zabierzowie, DPS-y i Jurajską Izbę Gospodarczą.

Współpracujemy też z Nadleśnictwem Krzeszowice, spotykając się na ciekawych prelekcjach o tematyce leśnej.

W zależności od potrzeb odbywają się warsztaty rzemiosła artystycznego, podczas których robione są różnego rodzaju ozdoby, stroiki, obrazki z zasuszonych kwiatów, drewniane anioły itp.

Klub nasz posiada fanpage na Facebooku oraz od roku 2016 prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są relacje ze wszystkich ważniejszych wydarzeń klubowych.
Prowadzi również obszerną kronikę Klubu, udokumentowaną fotografiami a także wycinkami prasowymi na temat działalności Klubu. Kompletuje płytki z filmami i zdjęciami z imprez klubowych.

Jak z powyższego wynika, członkowie Klubu Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie nie mają czasu na nudę, zatem zachęcamy starszych mieszkańców Zabierzowa (60+) do włączenia się w nasze szeregi i zapewniamy, że każdy znajdzie możliwość rozwijania swoich pasji życiowych , co niewątpliwie wpłynie na wzrost poczucia własnej wartości a także pozwoli na czerpanie z tego rodzaju działalności zadowolenia i satysfakcji.

Podsumowując 20 lat istnienia Klubu Seniora „Złota Jesień” wyrażamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy w różnych formach wspierają naszą działalność, a mianowicie – władzom samorządowym, SCKiPGZ, sołtysowi i radzie sołeckiej oraz prywatnym sympatykom i dobroczyńcom Klubu.

Barbara Golińska
Przewodnicząca Klubu Seniora
„Złota Jesień” w Zabierzowie

Zabierzów, 19.X.2019r

Zdjęcia: Wiesława Danielewska