VI Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki

W dniu 9 kwietnia br. w hotelu Best Western Premier w Krakowie przy ul.Opolskiej 14a odbyło się VI Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki, objęte patronatem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka.

Organizatorem tej konferencji była (jak zawsze) Jurajska Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie „Homini et Terrae”. W konferencji tej uczestniczyło 17 członków naszego Klubu.

Forum otworzył i uczestników powitał dyrektor Jurajskiej Izby Gospodarczej Andrzej Bukowczan podkreślając, że z roku na rok Forum obejmuje swoim zasięgiem coraz szersze kręgi zainteresowanych tą problematyką, o czym świadczy wypełniona po brzegi sala konferencyjna.

Następnie głos zabrał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, który w swoim wystąpieniu nawiązał do działań w kierunku aktywizacji zawodowej seniorów, jak też wskazał na wielki potencjał, jaki drzemie w tych dojrzałych i doświadczonych ludziach, który we właściwy sposób należy wykorzystać. Zachęcał do tworzenia odpowiednich warunków, zwłaszcza lokalowych w celu umożliwienia zrzeszania się seniorów.

W dalszej części konferencji przedstawiciele różnych instytucji, które mają związek z polityką pro senioralną poruszali m.in. tematy dotyczące opieki nad osobami starszymi poprzez tworzenie dziennych ośrodków wsparcia, domów opieki „Senior-Wigor”, rozwój usług opiekuńczych, wskazywanie drogi pozyskania funduszy na usługi pro senioralne, a także funduszy aktywizacji zawodowej itp. W tym przypadku daje się zauważyć, że w roku 2017 w porównaniu do lat poprzednich, nastąpił znaczny wzrost liczby zatrudnionych osób w wieku 50+. Poruszony był również temat ochrony środowiska.  Przedstawiciel Airportu Kraków poinformował uczestników Forum o wprowadzaniu znacznych udogodnień dla pasażerów LOT-u, m.in. poprzez uruchamianie nowych połączeń lotniczych itp.

Pośród uczestników tej konferencji byli po raz pierwszy szczególni goście. Otóż na specjalne zaproszenie organizatorów przybyła przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów z Miechowa Krystyna Barwińska wraz z licznym Zespołem Wokalnym „Perły Miechowa”, który podczas konferencji dał wspaniały występ, przyjęty ogromnymi brawami. Także specjalne zaproszenie przyjęło Stowarzyszenie „Akolada Izdebnicka” na czele z przewodniczącą Cecylią Lang, wystawiając stoisko z cudeńkami wytworzonymi podczas warsztatów rękodzieła artystycznego. Stoiska swoje miały też „Koronczarki” z Rudawy, Klub Seniora ze Szczyglic i Klub Seniora z Liszek. Wszystkie stoiska wystawiennicze prezentowały się wspaniale i zachwycały swoją formą, kolorystyką i precyzją wykonania. Specjalnymi gośćmi byli też przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów z Kęt w osobach – przewodniczący Jerzy Kolasa, oraz Krystyna Mirańska i Jadwiga Gabryś.

Także z Witkowic k/Kęt przybyli seniorzy – Kazimierz Bąbacz i Henryk Paluch.

Reasumując to ważne wydarzenie należy stwierdzić, że tego typu spotkania dają możliwość nie tylko pogłębienia znajomości tematu działań pro senioralnych, ale pozwalają podczas kuluarowych rozmów nawiązać bliższe kontakty, które z pewnością mogą zaowocować wzajemną współpracą.

W drodze powrotnej odwiedzili nasz nowy lokal klubowy nasi przyjaciele z Izdebnika, Kęt i Witkowic. Spotkanie to nie trwało długo, gdyż przed nimi była daleka droga do domu, ale rozmowy zakończyły się obietnicą kontynuowania wspólnych spotkań w niedalekiej przyszłości.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Marian Łacheta, Barbara Golińska