Spotkanie noworoczne w Klubie Seniora

Członkowie naszego Klubu oraz zaproszeni goście spotkali się w dniu 28.XII.2017r. aby pożegnać Stary i powitać Nowy 2018 rok.

Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli: Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wójcik, Radni Gminy Edmund Dąbrowa i Jerzy Kowalik, Dyrektor Centrum Kultury Aleksandra Małek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice Adam Klekot, Krystyna Kruk, Sołtys Zabierzowa Wiesław Cader,  Przewodnicząca Rady Sołeckiej Janina Wilkosz i Koordynator Aktywizacji Seniorów Katarzyna Mroczek.

Spotkanie otworzył i gości przywitał vice przewodniczący Klubu Jerzy Dąbrowski. W swojej wypowiedzi w imieniu własnym i wszystkich członków Klubu, podziękował serdecznie darczyńcom i dobrodziejom, którzy na przestrzeni mijającego roku w różny sposób wspierali działalność Klubu. W podziękowaniu wymienił takie osoby, jak: Krystynę Pietras, Krystynę Kruk, Alicję Wójcik, Violettę i Janusza Apostolskich i Jerzego Kowalika.

Podziękowania skierował również do Pani Wójt, Pani Przewodniczącej Rady Gminy oraz Radnych za to, że w budżecie Gminy znalazły się środki finansowe na odnowienie i dostosowanie do naszych potrzeb pomieszczeń w byłej siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej i przekazanie ich do dyspozycji naszego Klubu.

Natomiast zwracając się do wszystkich zebranych złożył życzenia noworoczne słowami „ Wszystkim Państwu składam najlepsze, płynące z serca życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Niech ten nowy 2018 rok będzie dla nas wszystkich szczodrym i pełnym łask narodzonego Jezusa. Niech każdy dzień nowego roku będzie błogosławionym dniem dla nas samych i naszych rodzin. Do siego roku”.

Następnie życzenia noworoczne w ciepłych, serdecznych słowach złożyła Pani Wójt oraz Przewodnicząca Rady Powiatu, po czym tworząc łańcuch rąk i serc została zaśpiewana zgodnym chórem piękna stara kolęda „Bóg się rodzi”, po czym kieliszkiem szampana wzniesiono toast za pomyślność w Nowym Roku.

W miłej atmosferze, przy nastrojowym blasku świec, częstując się tradycyjnymi uszkami z czerwonym barszczem oraz innymi smakołykami przygotowanymi przez klubowe koleżanki, toczyły się rozmowy na temat wydarzeń mijającego roku oraz o planach na nadchodzący rok, w dużej mierze dotyczące objęcia w użytkowanie nowego lokalu i odpowiedniego jego zagospodarowania.

Po części oficjalnej rozpoczęły się tańce, które wyzwoliły w naszych seniorach pokłady wzmożonej energii i trwałyby pewnie do białego rana, gdyby nie konieczność zakończenia spotkania w rozsądnym dla seniorów czasie.

Tekst – Jerzy Dąbrowski
Zdjęcia – Wiesława Danielewska