Akcja charytatywna na rzecz 6-letniej Julci

W dniach 15,16 i 17 grudnia br. Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zorganizowało Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz spotkanie wigilijne na przepięknym zabierzowskim Rynku, który zachwyca świąteczną iluminacją. Relacją z tego wydarzenia zapewne zajmą się właściwe osoby, zatem ja ograniczę się do przedłożenia informacji z akcji charytatywnej, która z inicjatywy Klubu Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie została przeprowadzona w dniu 16 grudnia br. na rzecz 6-letniej Julci, leczonej na guza pnia mózgu.

Nasz apel skierowany w różnej formie do społeczności gminy Zabierzów, jak widać trafił do ludzi o gorących sercach i wrażliwych sumieniach, którzy poczuli jedność w niesieniu pomocy doświadczonej przez los Julci i jej rodzinie, co zaowocowało zebraniem ogólnej kwoty 6.239.92 zł. (w tym z licytacji 3.780.- zł.), która to kwota w dniu dzisiejszym została wpłacona na konto:

Fundacja „Nasze Dzieci”
Julia Potocka
76 1240 1109 1111 0010 1163 7630
Darowizna na leczenie Julii Potockiej

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję charytatywną przekazując przedmioty na ten szczytny cel, a mianowicie: Jackowi Figlowi, Wojciechowi Kozakowi, Urzędowi Gminy Zabierzów, Centrum Kultury w Zabierzowie, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Edycie i Patrykowi Małeckim, Sylwii Trantau, Annie Rusińskiej, Cecylii Chrzanowskiej, Alicji Dąbrowskiej, Janinie Łochowskiej, Dereckiemu, Agnieszce Bytnar i Annie Strychalskiej.

Również członkowie Klubu Seniora przekazali na przedmiotową akcję mnóstwo różnych przedmiotów, głównie w postaci świątecznych ozdób. I tu należy wymienić seniorki, które wykonały własnoręcznie największą ilość tych fantów, a są to – Czesława Łuczkoś i Wiesława Danielewska.

Szczególnie gorące podziękowania kierujemy do osób, które dając przykład ofiarności, wrażliwości i wielkiego serca, wzięły udział w licytacji, z której pieniądze znacząco zasiliły akcję charytatywną. A oto lista licytujących ułożona alfabetycznie:
Apostolski Janusz, Bukowczan Andrzej, Burtan Elżbieta, Figiel Jacek, Kozak Wojciech, Kruk Krystyna, Kwiatkowska J., Kwiatkowski St., Moląg Helena, Wójcik Alicja.

Licytacja została przeprowadzona po mistrzowsku przez profesjonalistów w tym zakresie, a mianowicie Andrzeja Bukowczana i Agnieszkę Mleczko, którym to osobom z serca dziękujemy.

Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie w imieniu własnym, jak też w imieniu rodziny Julci składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uzyskania zgromadzonej kwoty, również tym, którzy tu nie zostali wymienieni z nazwiska. Jesteśmy przekonani, że każdy grosz był dawany z potrzeby serca.

Na zakończenie należy podkreślić dużą pomoc podczas akcji młodych wolontariuszy rekrutujących się spośród młodzieży gimnazjalnej i starszych klas szkoły podstawowej. Ich postawa i sumienne wykonywanie przyjętych na siebie obowiązków zasługują na pochwałę.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska