Biesiada Cygańska w Zabierzowie

Rozpoczynając pierwsze spotkanie z cyklu „Na tropie kultury i obyczajów polskich grup etnicznych” Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie zorganizował w dniu 15 września br. „Międzygminną Cygańską Biesiadę”.

Impreza ta finansowana była przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych „MILA” w Krakowie w ramach projektu inicjatyw senioralnych „Małopolska Sieć Rad Seniorów”.

Obozowisko cygańskie zostało zlokalizowane w urokliwym zakątku Zabierzowa, w dzikiej i surowej scenerii Zabierzowskiego Kamieniołomu.

Biesiada rozpoczęła się wjazdem na teren obozowiska taboru cygańskiego wiozącego rozśpiewane Cyganki przy akompaniamencie akordeonu Józefa Ropki. Taborem powoził zawadiacko „Cygan” Julian Łazowy, który wraz ze swoim konikiem stanowili nie lada atrakcję, tym bardziej, że prawdopodobnie jest to jedyny koń w Zabierzowie. Na środku obozowiska rozniecone było ognisko, nad którym w kotle bulgotał gulasz cygański. Cyganie sprzedawali patelnie, złoto a nawet kupowali Łazowego konia, Cyganki wróżyły z ręki.

Odbyły się dwa konkursy z nagrodami, jeden dot. wiedzy na temat kultury i obyczajów cygańskich, w którym największą liczbę punktów zdobyły: Zofia Ożóg, Zofia Cora, Danuta Horwacik z Izdebnika, Wiesław Kostecki z Brzoskwini i Barbara Krawczyk z Zabierzowa, oraz drugi konkurs na najpiękniejszy i najbardziej tradycyjny strój cygański. W tym przypadku nagrody przypadły – Annie Radoń z Izdebnika, Wiesławie Włodarczyk z Zabierzowa, Wiesławowi Kosteckiemu z Brzoskwini i Wiesławowi Olkowi z Zabierzowa.

Podczas biesiady wybrany został Król Cyganów, którego musiała cechować dobra prezencja, szlachetność charakteru, mądrość i rozwaga, sprawiedliwość i bezstronność przy rozstrzyganiu spornych spraw, gdyż pełnić będzie rolę naczelnego sędziego, przy czym nie będzie się kierował żadnym kodeksem pisanym, bo takiego nie ma, tylko własną intuicją. Według decyzji starszyzny cygańskiej wszystkie te cechy posiadał Jerzy Dąbrowski z Zabierzowa. Uroczystej koronacji dokonała Pani Wójt.

Nasze zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli następujący goście: Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Przewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego Alicja Wójcik, przedstawiciele Miasta i Gminy Kęty, członkowie Miejskiej Rady Seniorów z Kęt, członkinie Stowarzyszenia „Akolada Izdebnicka” na czele z przewodniczącą Cecylią Lang, członkowie Miejskiej Rady Seniorów z Lanckorony, Miejskiej Rady Seniorów z Oświęcimia, przedstawiciele Klubów Seniora z Rudawy, Brzoskwini, Brzezinki, Andrzej Korzycki przewodniczący Gminnej Rady Seniorów z Zabierzowa, koordynator ds. Aktywizacji Seniorów Katarzyna Mroczek, radny i sołtys Zabierzowa Wiesław Cader. Szczególnie serdecznie została powitana przedstawicielka Fundacji „MILA”, dzięki której impreza ta mogła być zorganizowana.

Przypatrując się furkoczącym w tańcu bajecznie kolorowym strojom cygańskim, i przysłuchując się tęsknym cygańskim melodiom, należy zaprzeczyć słowom piosenki Maryli Rodowicz, że ”prawdziwych Cyganów już nie ma”. Jeżeli ktoś chce się przekonać, czy to prawda, wystarczy obejrzeć umieszczony wyżej film z wydarzenia.

Tekst – Barbara Golińska
Film – Wiesława Danielewska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska, Jacek Walas, Marian Łacheta