Wizyta studyjna „MILI” w Zabierzowie

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych „MILA”, z którą nasz Klub od kilku lat współpracuje, zorganizowała w ramach programu ASOS 3 dniową wizytę studyjną, której podsumowanie zostało dokonane w dniu 21 kwietnia br. w Zabierzowie.

W wizycie tej wzięli udział liderzy – seniorzy z gmin sygnatariuszy porozumienia powołującego Małopolską Sieć Rad Seniorów „Działajmy Wspólnie” z następujących miejscowości: Kozłów, Miechów, Zielonki, Klucze, Kęty, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Wieliczka, Kraków-Prądnik Czerwony, Zabierzów, oraz kilku reprezentantów gmin mających już Rady Seniorów względnie tych, którzy chcą je dopiero powołać.

Po powitaniu uczestników spotkania przez dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Aleksandrę Małek nastąpiła prezentacja audio-wizualna prowadzona przez koordynatora ds. aktywizacji seniorów w gminie Zabierzów Agnieszkę Mleczko.

18077052_1449447131752593_2840873764070645431_o

Przedmiotem tej prezentacji był dynamiczny rozwój działalności pro senioralnej na terenie naszej gminy, dowodem czego jest powołanie do życia na przestrzeni ostatnich 2-ch lat 18 klubów seniora, co łącznie z 4-ma klubami wcześniej już działającymi spowodowało, że mamy kluby prawie w każdym sołectwie. Kluby te rozwijają swoją działalność w różnych kierunkach, o czym mogliśmy się dowiedzieć z owej prezentacji. Inicjatywa konkretnych działań, jak powiedziała pani Agnieszka, wychodzi od samych seniorów, ale wiemy również, że to przez panią koordynator oferty różnych zajęć i imprez są proponowane, z których wszyscy seniorzy chętnie korzystają.

Uczestnicy tejże wizyty studyjnej mieli okazję posłuchać i obejrzeć na żywo występy wokalne Klubu Seniora „Dolce Vita” z Bolechowic, oraz „Sami Swoi” z Rudawy, które bardzo się podobały.

Również Zespół Teatralno-Satyryczny naszego Klubu zaprezentował scenkę humorystyczną p.t. „W kolejce do doktora”, która spotkała się z żywiołowym odbiorem, a którą to można obejrzeć poniżej:


(Zobacz inne nasze występy – kliknij tutaj)

Podczas spotkania dyrektor Centrum Kultury Aleksandra Małek odniosła się do tematu prac związanych z powołaniem Rady Seniorów w Zabierzowie informując, że podczas Sesji w dniu 31 marca 2017r. radni podjęli uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zabierzowie. Należy zatem oczekiwać na dalsze procedury powołania Rady Seniorów wynikające z zatwierdzonego statutu.

Na zakończenie wizyty studyjnej głos zabrała Barbara Kazior prezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych „MILA”, dziękując wszystkim zebranym za dotychczasową współpracę i zapraszając do udziału w dalszych projektach, jakie Fundacja przygotowuje jeszcze w bieżącym roku.

Treść – Barbara Golińska
Film i zdjęcia – Aleksandra Małek