IV Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki

Przedstawiciele naszego Klubu w liczbie 12 osób uczestniczyli w IV Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki, które odbyło się 12 kwietnia b.r. w hotelu Best Western Premier w Krakowie przy ul.Opolskiej 14a. Organizatorem Forum, jak zawsze, była Jurajska Izba Gospodarcza.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, który w swoim wystąpieniu podkreślił m.in. znaczenie polityki senioralnej w problematyce srebrnej gospodarki. W dalszej części konferencji występowały osoby reprezentujące różne dziedziny sfery publicznej, mające związek z polityką prosenioralną, niejednokrotnie wskazując drogę pozyskiwania funduszy w ramach środków regionalnego programu operacyjnego na usługi społeczne, opiekuńcze, zdrowotne i edukacyjne, rozwijające przedsiębiorczość, służące tak firmom zatrudniającym seniorów 50+, jak też osobom indywidualnym.

Z uwagą wysłuchaliśmy zaproszenia Prezesa Kraków Airport Radosława Włoszka do udziału w konkursie grantowym „Wspierajmy Sąsiadów”, adresowanego do mieszkańców gmin sąsiadujących z Portem Lotniczym, z którego nasz Klub miał okazję i szczęście skorzystać w 2015 roku. Również ważnym dla nas tematem było wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia „MANKO” Łukasza Salwarowskiego, który mówił n.t. rozwoju ogólnopolskiej karty seniora, wskazując na korzyści płynące z niej tak dla przedsiębiorców, jak i seniorów.

Na zakończenie konferencji wystąpiła koordynatorka d.s. seniorów Gminy Zabierzów Agnieszka Mleczko, obszernie relacjonując wyniki działalności na rzecz aktywizacji seniorów, skutkiem czego powstały kluby seniora prawie we wszystkich miejscowościach Gminy. Omówiła i udokumentowała prezentacją audiowizualną różne dziedziny działalności poszczególnych klubów seniora.

Podczas konferencji prowadzone były przez grupę rękodzielniczą „Koronkarki z Rudawy” zajęcia warsztatowe z koronkarstwa, a także zaprezentowana była wystawa prac naszego Klubu, tematycznie związana ze Świętami Wielkanocnymi. Prawie wszystkie wyeksponowane „cudeńka” wyszły spod zręcznych rąk naszej seniorki Czesławy Łuczkoś, ale pojawiły się też akcenty z innej dziedziny twórczości wykonane przez Celinę Chrzanowską i Wiesławę Włodarczyk. Były też piękne stoiska z Klubu Seniora ze Szczyglic i ze Stowarzyszenia z Balic.

Tekst: Barbara Golińska
Zdjęcia: Jurajska Izba Gospodarcza