I Festiwal Kabaretów Autorskich

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25 zaprosił nasz Klub do udziału w I Festiwalu Kabaretów Autorskich, który odbył się w dniu 26.IV.2017.

Podczas Festiwalu wystąpiło kilka Domów Pomocy Społecznej z terenu Krakowa, prezentując różne formy sceniczne. Bardzo aktualna tematycznie, a zarazem śmieszna była „Bajka o smogu krakowskim”, były też zabawne piosenki, humoreski i scenki kabaretowe.

Zespół Teatralno – Satyryczny naszego Klubu, spośród 6-ciu scenek kabaretowych, jakie posiada w swoim repertuarze, wybrał scenkę p.t. „W kolejce do doktora”, jako że ta tematyka jest bliska seniorom i przyjmowana przez publiczność z dużym aplauzem.

Atmosfera podczas Festiwalu była miła, sprzyjała nawiązywaniu nowych kontaktów i wymianie doświadczeń na scenicznej niwie.

Podczas występów obecna była Pani dr hab. Monika Jakowczuk – Prodziekan Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Pani Dyrektor Beaty Magiery dyplomy za udział w Festiwalu, oraz zaproszenie do udziału w występach w przyszłym roku.

To wszystko było ku pokrzepieniu serc i dusz, a na zakończenie ku pokrzepieniu ciała była kawa, herbata i coś słodkiego.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – DPS im.św.Jana Pawła II