Urodzinowe spotkanie Jubilatów

W dniu wczorajszym członkowie naszego Klubu w uroczysty sposób uczcili urodzinowe jubileusze swoich klubowych przyjaciół, a mianowicie Pani Maria Korzonek obchodziła 90 – te urodziny a Pan Bolesław Filo 85 – te. Było wiele życzeń i serdeczności od członków Klubu, jak również od Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Kierowane do Jubilatów w tym szczególnym dniu, życzenia i listy gratulacyjne
podkreślały to, co dla Nich jest najważniejsze, a mianowicie były to życzenia nieustającej pogody ducha, by każdy dzień przynosił radość i siłę do pokonywania codziennych trudów, a kolejne lata płynęły w dobrym zdrowiu, spokoju, życzliwości i miłości pośród rodziny i klubowych przyjaciół.

Oprócz serdecznych życzeń i uścisków było gromkie 200 lat potwierdzone kieliszkiem szampana, a także urodzinowe płonące torty i mnóstwo kwiatów, zwłaszcza od Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zacnym Jubilatom wręczono pamiątkowe zdjęcia z życzeniami przygotowane przez Wiesławę Danielewską, a także humorystyczne „certyfikaty” zaświadczające o ukończeniu swoich pięknych lat i uprawniające do posługiwania się różnymi wymyślnymi tytułami.

Jubilaci otrzymali też obrazy namalowane przez Barbarę Golińską, w których jak powiedziała nie należy doszukiwać się zbytniego artyzmu, lecz ważne jest to, że malowane były dla Jubilatów sercem i szacunkiem.

Przy okazji tych Jubileuszy należy wspomnieć, że Bolesław Filo jest członkiem założycielem naszego Klubu i kilkuletnim V-ce Przewodniczącym a Pani Maria Korzonek do Klubu należy też od samego początku t.j. już 18 lat.

Jeszcze raz naszym Jubilatom życzymy wszelkiej pomyślności!

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska