Topienie Marzanny i powitanie wiosny

Już po raz ósmy Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie zaprosił mieszkańców Zabierzowa wraz z dziećmi na tradycyjne „Topienie Marzanny i powitanie wiosny”, które odbyło się 19 marca br. przy fontannie na zabierzowskim Rynku.

Wiosenny korowód na czele z Marzanną, ze śpiewem i muzyką, przy udziale zgromadzonych na płycie Rynku dzieci niosących bajecznie kolorowe Marzanny, jak również dzieci przebranych za zwierzątka zwiastujące nadejście wiosny, przemaszerował w kierunku fontanny. Przy fontannie seniorzy i dzieci zaprezentowali krótką inscenizację, tematycznie związaną z tym starosłowiańskim obrzędem. Mimo, iż grożono Marzannie utopieniem, o czym zresztą  mówiły słowa wiersza pięknie deklamowanego przez Szymusia, to jednak ze względów ekologicznych darowano jej życie. Przy fontannie dwa konkurencyjne bociany stoczyły ze sobą walkę, w końcu jeden z nich wbrew naturze tańczył z żabką, drugi zaś oferował paniom bliźniaki w beciku, namawiając do skorzystania z programu 500+.

Dzieci w przebraniu kwiatów, motyli, biedronek i słoneczka szukały wiosny i prosiły, aby nareszcie przyszła. Ich nawoływania były skuteczne, gdyż wiosna ukazała się w pełnej krasie, w wianku z wiosennych kwiatów, z koszem pełnym zielonych gałązek, leszczynowych bazi, tulipanów i żonkili, na których przysiadł szary skowronek.

Po części artystycznej nastąpił konkurs na Marzannę najładniejszą i najbardziej tradycyjną. W bieżącym roku zgłoszonych do konkursu Marzann było mnóstwo i wszystkie piękne, ale Jury w składzie Jadwiga Gajda – Lusina, Aleksandra Małek i Aneta Jasyk – Fiałkowska, po burzliwej dyskusji osiągnęło konsensus i ostatecznie ogłosiło werdykt, przyznając po trzy równorzędne nagrody w każdej z 2-ch kategorii.

Te skromne nagrody zostały ufundowane przez Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie. Pozostałe dzieci z Marzannami, które nie znalazły się pośród wytypowanych przez Jury, także te w wiosennych przebraniach, jak i pozostałe dzieci znajdujące się na Rynku otrzymały czekolady przekazane na ten cel przez Sklep Wielobranżowy „LEWIATAN” Krzysztof Stryjak z siedzibą przy ulicy Kolejowej 22 w Zabierzowie, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Topienie Marzanny połączone było z akcją charytatywną na rzecz Moniki Z. z Rząski, matki 3-ga dzieci, która doznała pęknięcia naczyniaka w mózgu i wymaga specjalistycznej rehabilitacji. Akcja ta powstała z inicjatywy dyrektora Jurajskiej Izby Gospodarczej Andrzeja Bukowczana i w krótkim czasie objęła swoim zasięgiem wielu ludzi dobrej woli, którzy chcąc nieść pomoc w tej tragicznej sytuacji, podczas aukcji otworzyli swoje wrażliwe serca i portfele.

Również Klub Seniora „Złota Jesień” miał swój udział w tym charytatywnym przedsięwzięciu, gdyż pośród przedmiotów przekazanych do licytacji znalazły się także przedmioty wykonane przez seniorki. Dużą popularnością cieszyła się loteria fantowa prowadzona przez Wiesławę Danielewską. Każdy los wygrywał, a nabywców było tak wielu, że zabrakło fantów. Fanty te były również podarowane przez członków Klubu Seniora.

Należy również wspomnieć, że serwowany był darmowy gorący posiłek, dla bardziej odpornych na chłodny wiatr były darmowe lody, a wszystkie panie otrzymały piękne, pachnące, kolorowe róże.

Tekst: Barbara Golińska

Zdjęcia: Tomasz Trulka