Spotkanie seniorów na „Jajeczku poświątecznym”

To już tradycja.

Od kilku lat członkowie naszego klubu spotykają się przy „jajeczku wielkanocnym” tuż po świętach wielkanocnych. W tym roku spotkanie odbyło się w dniu 13 kwietnia.

Do wspólnego świętowania zostali zaproszeni nasi przyjaciele-seniorzy z innych sołectw Gminy Zabierzów. Ucieszyło nas, że niektórzy skorzystali z naszego zaproszenia.

Prowadzącym spotkanie był przewodniczący Klubu Seniora „Złota Jesień” Zabierzów Wiesław Cader, który na wstępie serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za liczne przybycie. Po oficjalnym rozpoczęciu dalszy przebieg spotkania, przy małym poczęstunku, odbywał się już w luźniejszej atmosferze.

Nie zabrakło śmiesznych wierszyków z nutką ……dowcipów, występów wokalnych przy akompaniamencie akordeonowym p. Józefa Ropki co sprawiło, że na twarzach seniorów pojawił się szeroki uśmiech. Było gwarno i wesoło.

Spotkanie przebiegało w lokalu Klubu Senior + a za użyczenie pomieszczenia bardzo dziękujemy p. Jadwidze Kalemba kierownikowi tegoż Klubu. Tutaj należy wyjaśnić, że lokal naszego Klubu jest zbyt mały na pomieszczenie klubowiczów / 51 osób/ wraz z zaproszonymi gośćmi.

Wiesław Olek, klubowy bard, przy swoim gitarowym akompaniamencie zaprezentował podczas spotkania głęboki w treści swój utwór poetycki, którego treść – za jego zgodą -zamieszczam w całości.

Przez Piłata Tyś skazany
Przez siepaczy ukrzyżowany
Uczyniłeś Jezu cud
Bo umiłowałeś lud.

Odsunięty kawał skały
Jezus z grobu zmartwychwstały
Ciesz się więc Narodzie wszelki
Chwała Tobie, Jezu wielki.

Śmierć o Panie pokonałeś
Żywot wieczny ludziom dałeś
Cieszmy się więc, chwalmy Ciebie
Każdy z nas, może być w Niebie.

Trzeba tylko żyć uczciwie
Na tej naszej ziemskiej niwie
Wierzyć w Ciebie, Jezu drogi
By przekroczyć Twoje progi.

Przyszliśmy więc tu świętować
Wspólnie cieszyć się , radować
Bo Ty jesteś znów wśród nas
Dobry dla nas nadszedł czas.

Treść : Cecylia Chrzanowska
Zdjęcia : Wiesława Danielewska