Zabierzowscy seniorzy w Szkółce Leśnej w Brodłach

Kontynuując cykl spotkań edukacyjnych z Nadleśnictwem Krzeszowice Klub nasz w dniu 23 września br ponownie gościł w Szkółce Leśnej w Brodłach.

Spotkanie to połączone było z pożegnaniem lata, jakie corocznie obchodzone jest przez naszych seniorów. Pogoda była słoneczna, lecz początkowo było trochę chłodno, ale obszerna, drewniana wiata pachnąca żywicą z drewnianymi stołami i ławkami oraz z piecykiem mrugającym żywym płomieniem, dawała nam poczucie przytulności.
Powitali nas – Sekretarz Nadleśnictwa Pan Łukasz Mikołajczyk oraz Leśniczy Brodły Pan Krzysztof Smaga.

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy bardzo ciekawej prelekcji Pana Sekretarza dot. prowadzonej w Nadleśnictwie gospodarki leśnej oraz wyjaśnienia w głośnej ostatnio sprawie utworzenia rezerwatu przyrody Mała Puszcza Kleszczowska. Dowiedzieliśmy się, że decyzję w tej sprawie może podjąć Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, po zebraniu dokumentacji przyrodniczej potwierdzającej szczególne wartości przyrodnicze, naukowe i krajobrazowe, natomiast Nadleśnictwo Krzeszowice nie stawia przeszkód w dążeniu mieszkańców do utworzenia przedmiotowego rezerwatu.

Toczyła się też dyskusja wokół ekotypów drzew w Polsce. Dowiedzieliśmy się, że określone rodzaje drzew winny rozwijać się tam, gdzie jest dla nich najlepsze siedlisko, natomiast sosnę, która nie wymaga dobrej gleby należy
eliminować, pozwalając innym drzewom na zasiedlenie się w tych miejscach.

Następnie Pan Leśniczy oprowadził nas po Szkółce Leśnej odpowiadając na liczne pytania zadawane przez seniorów, a po powrocie pod dach pokazywał nam poroża leśnych zwierząt, z którymi niektórzy seniorzy robili sobie żartobliwe zdjęcia.
Po zakończeniu części edukacyjnej przyszedł czas na smażenie kiełbasek na grillu oraz gorącą kawę i herbatę.
Podziękowawszy za miłe przyjęcie nas i ciekawą prelekcję, pożegnaliśmy się, wyrażając chęć powrotu w przyszłości do tego uroczego miejsca skrytego wśród zieleni lasu.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska