Wystawa w Bibliotece „Pod Aniołem”

W dniu 5 września br w Bibliotece „Pod Aniołem” w Zabierzowie, „Klub Senior +” działający w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kierownictwem Pani Jadwigi Kalemby, zorganizował wystawę pod nazwą „Senior na Plus”.

Pokazane prace twórców rękodzieła artystycznego zachwycały różnorodnością technik i form, kunsztem i precyzją wykonania tych kolorowych cudeniek. Po prostu można było nacieszyć oko eksponowanymi przedmiotami.

Nasz podziw był tym większy, że twórcami tych prac w dużej mierze byli członkowie naszego Klubu „Złota Jesień”, którzy jednocześnie biorą udział w zajęciach w Klubie „Senior +”, a najbardziej zasłużonym w tej dziedzinie, jak powiedziała Pani Jadwiga Kalemba, jest nasz długoletni członek Henryk Micimiński.

Liczymy na to, że nasi członkowie doskonalący swoje umiejętności w Klubie „Senior +” poszerzą wachlarz zajęć Klubu Seniora „Złota Jesień” o tak spektakularny rodzaj działalności.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska