Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Klubie Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie

W dniu 13 lutego br w naszym Klubie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności Klubu oraz rozliczenie finansowe za rok 2019, które zostały przez ogół członków jednogłośnie przyjęte.

Z uwagi na kończącą się kadencję dotychczasowego Zarządu, przeprowadzono nowe wybory. Ze względu na fakt, że Klub Seniora „Złota Jesień” poszerza zakres swojego działania o nowe kierunki, zaszła konieczność powiększenia liczebnego składu Zarządu, a zatem obecnie w skład Zarządu weszło 9-ciu członków. Zarząd ukonstytuował się następująco:

 • Barbara Golińska – przewodnicząca
 • Jerzy Dąbrowski – z-ca przewodniczącej
 • Hanna Miśtak – sekretarz
 • Wiesława Włodarczyk – skarbnik
 • Danuta Cader – członek Zarządu
 • Wiesława Danielewska – członek Zarządu
 • Maria Wójtowicz – członek Zarządu
 • Wiesław Olek – członek Zarządu
 • Marian Łacheta – członek Zarządu

A oto poniżej przedstawiamy informację o prowadzonej działalności naszego Klubu przez okres ubiegłego roku.

Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie na przestrzeni 2019r.

 • 6.I – VII Orszak Trzech Króli – sceny jasełkowe w wykonaniu seniorów, dzieci i młodzieży.
 • 24.I – Zebranie ogólne.
 • 1.II – Wieczór kolęd w Gimnazjum – nasze uczestnictwo w liczbie 10 osób.
 • 7.II – Zebranie ogólne, sprawozdawcze za rok 2018.
 • 16.II – Bal Karnawałowy Przebierańców z udziałem DPS z Karniowic, Klubu Seniora z Rudawy i Brzoskwini. Konkursy z nagrodami, krótki występ kabaretowy naszych seniorów.
 • 23.II – Wieczorek integracyjny w Klubie Seniora w Brzoskwini – udział naszych seniorów w liczbie 10 osób.
 • 28.II – Zebranie ogólne połączone z tłustym czwartkiem.
 • 9.III – Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn.
 • 23.III – Topienie Marzanny i powitanie Wiosny na zabierzowskim Rynku – impreza plenerowa dla dzieci (konkursy z nagrodami).
 • 28.III – Zebranie ogólne.
 • 10.IV – Forum Srebrnej Gospodarki – występ grupy teatralnej pod kierownictwem Jacka Stramy pt „Oświadczyny staropolskie”, w obsadzie wystąpiło 6 osób z naszego Klubu.
 • 19.IV – Droga Krzyżowa prowadzona przez członków naszego Klubu.
 • 24.IV – Zebranie ogólne przy jajeczku poświątecznym.
 • 11.V – Udział w VII Małopolskim Święcie Pstrąga w Dolinie Będkowskiej. Zajęliśmy III miejsce za wystrój stoiska, oraz nagrody i dyplomy.
 • 14.V – Na zaproszenie Gminnego Przedszkola, 6 członków z naszego Klubu w strojach regionalnych uczestniczyło w uroczystym spotkaniu.
 • 15.V – Zebranie ogólne.
 • 16.V – Wycieczka do Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach.
 • 25.V – Senioralia – w inscenizacji „Zabierzowskie wesele” uczestniczyła duża grupa naszych seniorów, kreując znaczące role w przedstawieniu.
 • 31.V – Na zaproszenie władz samorządowych i Domu Kultury w Kętach uczestniczyliśmy a tamtejszych Senioraliach, prezentując scenkę humorystyczną „Wiedzą sąsiedzi na czym kto siedzi”.
 • 6.VI – Piknik – majówka w Kamieniołomie.
 • 12.VI – XV Powiatowy Dzień Seniora w Więckowicach. Podczas uroczystości Klub nasz został uhonorowany „Aniołem Dobroci”.
 • 13.VI – Zebranie ogólne.
 • 15.VI – Na zaproszenie Klubu Seniora z Brzoskwini członkowie naszego Klubu uczestniczyli w warsztatach wyrabiania owczych serów w Nowym Targu.
 • 20.VI – Udział naszych członków w strojach regionalnych w procesji Bożego Ciała.
 • 28.VI – Wianki w zabierzowskim kamieniołomie, (konkursy, nagrody).
 • Lipiec m-cem urlopowym, mimo tego jeden dzień w tygodniu odbywały się próby.
 • 7.VIII – Zebranie ogólne.
 • 21.VIII – Zebranie ogólne.
 • 25.VIII – Dożynki Gminne, wieniec przygotowany przez nasz Klub dla Pani Wójt, piosenki okolicznościowe i stoisko kulinarne.
 • 6.IX – W ramach prowadzonego cyklu spotkań pt „Na tropie kultury i obyczajów grup etnicznych w Polsce” zorganizowane były „Posiady Góralskie” w Kamieniołomie połączone z kwartalnym zebraniem seniorów z całej Gminy.
 • 12.IX – Wycieczka do Dobczyc.
 • 18-21.IX – Klub nasz zorganizował wyjazd na Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski do Szczyrku, gdzie został zaprezentowany spektakl „Kulig” w reżyserii Jacka Stramy, prowadzącego w Centrum Kultury warsztaty teatralne. Większość występujących aktorów, to członkowie naszego Klubu.
 • 27.IX – Zebranie ogólne – pożegnanie lata w Kamieniołomie.
 • 5.X – W Brzoskwini odbyło się pożegnanie lata, podczas którego nasi członkowie wystąpili w inscenizacji, jako Krak, Wanda i Smok Wawelski.
 • 9.X – Udział członków naszego Klubu w IX Forum Srebrnej Gospodarki w liczbie 13 osób.
 • 10.X – Zebranie ogólne.
 • 19.X – Jubileusz XX-lecia działalności naszego Klubu, oraz XIV Dzień Seniora.
 • 23.X – W ramach cyklu „Ocalić od zapomnienia” kolejne spotkanie z młodzieżą oraz archeologiem Bogdanem Sakiem. (Również zebranie ogólne).
 • 10.XI – Podczas spotkania z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości, oraz Dnia Seniora w Rudawie, Zespół Teatralny naszego Klubu zaprezentował mini-spektakl „Wolność jest w nas”.
 • 11.XI – Również spektakl ten został pokazany podczas Dnia Seniora w Brzeziu.
 • 16.XI – Stowarzyszenie „Akolada Izdebnicka” zaprosiła wszystkich członków naszego Klubu na uroczyste spotkanie seniorów Gminy Lanckorona, podczas którego wystąpiliśmy z przedstawieniem „Wiedzą sąsiedzi, na czym kto siedzi”.
 • 28.XI – Andrzejki w Gospodarstwie Rybackim w Dolinie Będkowskiej na zaproszenie właściciela.
 • 5.XII – Nasz Mikołaj – Senior wraz z Aniołem i Wróżką w Świetlicy Wiejskiej w Brzeziu.
 • 6.XII – Ten sam Mikołaj ze swoją świtą w Szkole i Przedszkolu w Brzeziu.
 • 12.XII – Zebranie ogólne.
 • 20.XII – Na zaproszenie Jurajskiej Izby Gospodarczej 15 członków naszego Klubu wzięło udział w spotkaniu wigilijnym w Restauracji „Kochanów”.
 • 30.XII – Uroczyste spotkanie na pożegnanie starego i powitanie Nowego 2020 Roku.

Na przestrzeni całego roku odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Klubu i ok.30 prób Zespołu Teatralnego – Wokalnego.

Zabierzów, 13.II.2020r.

Zarząd Klubu Seniora
„Złota Jesień” w Zabierzowie