Seniorzy z Zabierzowa w Kętach

Zespół Teatralno – Satyryczny Klubu Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie został kolejny raz zaproszony przez Władze Samorządowe Kęt oraz Dom Kultury w Kętach na Senioralia połączone z zakończeniem roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach. Impreza odbyła się w dniu 31.V.br.

W części artystycznej wystąpił Kabaret „Czarna Rękawiczka” i Zespół Taneczny z Oświęcimskiego UTW, były też występy wokalne z UTW w Kętach z KGW z Witkowic oraz z Klubu Seniora „Wrzos” – przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność wielkimi brawami.

Nasz Zespół tym razem zaprezentował scenkę humorystyczną „Wiedzą sąsiedzi, na czym kto siedzi”, która rozbawiła publiczność, o czym świadczyły gromkie brawa i salwy śmiechu. W holu Domu Kultury była wystawa różnorodnego rękodzieła artystycznego, tworzonego przez studentów UTW, które nie tylko można było podziwiać, ale również kupić jako pamiątkę z Kęt.

Zostaliśmy mile przyjęci, poczęstowani kawą i ciastem a w przerwie występów można było się posilić smaczną kwaśnicą. W programie były jeszcze różne atrakcje i potańcówka, z której jednak nie mogliśmy skorzystać z uwagi na fakt, że do Zabierzowa należało wrócić o stosownej porze.

Podsumowując nasz pobyt w Kętach z przyjemnością mogę powiedzieć, że w rozmowach kuluarowych spotykaliśmy się z aprobatą i uznaniem a nawet podziwem dla naszej teatralnej działalności.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska