Powitanie wiosny przez zabierzowskie dzieci wraz z seniorami

W słoneczne sobotnie popołudnie w dniu 23 marca Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie, chcąc podtrzymać staropolskie, ludowe tradycje zorganizował na Zabierzowskim Rynku już po raz dziesiąty imprezę dla dzieci pt. „Topienie Marzanny i powitanie Wiosny”.

Barwny korowód z klubową Marzanną i wesołym Słoneczkiem na czele, przy dźwiękach muzyki, zmierzał ku fontannie, która niestety ze względów technicznych nie mogła być odsłonięta.

Przy fontannie seniorzy wraz z trójką dzieci (Rozalka Rusińska, Szymuś Bytnar i Kacper Swiba) zaprezentowali krótki program artystyczny o tematyce wiosennej, w którym nie mogło zabraknąć takich postaci, jak kolorowa Wiosna z koszyczkiem kwiatów, zielona kumkająca Żaba, zadziorne Bociany, radosne Słonko i Motyl – Modraszek.

Podczas przedstawienia trzeba było utopić Marzannę, ale ze względu na fakt, że fontanna była nieczynna, Marzannie zamoczono tylko nóżki w wiaderku z wodą, zatem i tym razem uszła z życiem.

Po przedstawieniu nastąpiła najbardziej oczekiwana część imprezy, a mianowicie rozstrzygnięcie marzannowego konkursu.

Jury w składzie :Jadwiga Gajda-Lusina, Katarzyna Starowicz i Cecylia Chrzanowska miało trudne zadanie, aby z tej dużej liczby Marzann wybrać te najpiękniejsze, gdyż właściwie to wszystkie zasługiwały na nagrodę.

Jednak trzeba było dokonać wyboru i ogłoszono następujący werdykt:

W konkursie na Marzannę tradycyjną

  • I miejsce zdobył Kubuś Cader
  • II miejsce – Eliza Dąbrowska
  • III miejsce – Zosia Staszkiewicz

Wyróżnienia zdobyli – Wojtuś Roman i Julia Pikulska

W konkursie na najpiękniejszą Marzannę

  • I miejsce zdobył Szymon Bytnar
  • II miejsce – Rozalka Rusińska
  • III miejsce – Nikola Kiełbus

Wyróżnienia zdobyli – Karol Wierzbicki i Michał Paczyński.

Również ocenie podlegały dziecięce przebrania, świadczące o nadejściu wiosny i w tej kategorii wyróżnione zostały stroje Kiry Staszkiewicz, Marysi Wójcik i Hani Dąbrowskiej.

Wszystkie w/w dzieci zostały obdarowane upominkami ufundowanymi przez Samorządowe Centrum Kultury, za co serdecznie dziękujemy. Oprócz w/w konkursów przeprowadzony był kwiz o tematyce wiosennej, w którym wzięło udział 24 dzieci. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi otrzymały czekolady przekazane przez Klub Seniora.

Natomiast wszystkie pozostałe dzieci znajdujące się na płycie Rynku zostały poczęstowane słodyczami podarowanymi przez Sołtysa Zabierzowa, za co również składamy serdeczne podziękowanie.

Na zakończenie tej relacji chciałam podziękować mieszkańcom Zabierzowa, za tak liczne przybycie wraz z dziećmi na tą imprezę i już dziś serdecznie zapraszam na „Topienie Marzanny” w przyszłym roku, które odbędzie się w malowniczym zakątku Zabierzowa t.j. nad zalewem w kamieniołomie, który aktualnie podlega rewitalizacji.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska