„Anioł Dobroci” dla Klubu Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie

Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach wraz z Domem, przedstawiciele Klubu Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa uczestniczyli w XV Powiatowym Dniu Seniora, który odbył się w dniu 12 czerwca br.

Szeroki opis tego wydarzenia ukazał się na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach, zatem ja odniosę się tylko do jednego z punktów programu, w którym Klub nasz został szczególnie uhonorowany.

Otóż z rąk Starosty Krakowskiego Pana Wojciecha Pałki przedstawiciele „Teatru po Latach” ze Świątnik Górnych, Klubu Seniora z Wielkiej Wsi oraz naszego Klubu otrzymali statuetki „Anioł Dobroci”, natomiast Dyrektor DPS Pan Henryk Sikora obdarował wyróżnionych bukietem róż, a Prezes Stowarzyszenia Pani Maria Woszczyna-Lipka wręczyła „Podziękowanie”za dotychczasową współpracę z DPS-em wraz z gratulacjami dotychczasowych dokonań i życzeniami dalszego rozwoju artystycznych talentów, oraz realizacji marzeń i dobrego zdrowia.

Wyróżnienie to wielce sobie cenimy, bo stanowi ono bodzieć do jeszcze ściślejszej współpracy na rzecz wniesienia szczypty humoru i rozrywki dla mieszkańców DPS-u i bardzo za nie dziękujemy.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcie – DPS Więckowice