Zabierzowianie i Zabierzów w starej fotografii

W dniu 7.X.2018r. w Bibliotece „Pod Aniołem” otwarta została wystawa pod nazwą „Zabierzowianie i Zabierzów w starej fotografii”.

Frekwencja w dniu otwarcia była imponująca, co świadczy o tym, że temat wystawy żywo interesuje mieszkańców Zabierzowa.

W otwarciu wystawy wzięli udział Księża z naszej Parafii, a także Księża – Goście zaproszeni przez ks.Proboszcza z okazji uroczystości odpustowych.

Zwiedzający wystawę wnikliwie wpatrywali się w fotografie, szukając na nich swoich rodzin, bliskich, sąsiadów a czasem znajdowali samych siebie z czasów swojego dzieciństwa, czy też młodości.

Zorganizowanie wystawy było owocem wieloletniej, żmudnej pracy wolontariuszy skupionych wokół Biblioteki „Pod Aniołem” działających pod kierownictwem Pani Stanisławy Wolan, którzy z ogromnym zaangażowaniem zajmowali się zbieraniem wszelakich materiałów, nawet bezpośrednio wśród mieszkańców Zabierzowa.

Dokumentacja ta gromadzona jest w dalszym ciągu w celu wykorzystania jej w bardziej dostępnej dla zainteresowanych formie np. a postaci albumowej publikacji lub w inny sposób społecznego przekazu.

Impulsem do zorganizowania w chwili obecnej tej wystawy było rozpoczęcie

w kwietniu br. przez Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie cyklu spotkań z młodzieżą pod nazwą „Ocalić od zapomnienia” w ramach których wystawa tego rodzaju znakomicie wpasowała się w tematyczny charakter tego cyklu i stanowi jeden z ważnych jego członów.

Ze strony Klubu Seniora współtwórcą tejże wystawy był Jerzy Dąbrowski, w zamysłach którego od dość dawna kiełkowała myśl o utworzeniu fotograficznej wystawy, która pozwoliłaby przybliżyć zwiedzającym, a zwłaszcza młodym ludziom miniony świat, którego już dziś nie ma.

A więc to, co zatrzymane w kadrze stanowi źródło wiedzy dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Wystawa otwarta będzie do połowy listopada br. do zwiedzania której serdecznie zapraszamy we wtorki i czwartki w godzinach od 17 – 19-tej.

Zwiedzanie w innym czasie, zwłaszcza grup zorganizowanych jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem Biblioteki Panią Stanisławą Wolan.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia z otwarcia wystawy – Szymon Wolan