XIII Zabierzowski Dzień Seniora

Minął kolejny rok i znów, już po raz trzynasty seniorzy z Zabierzowa, w dniu  27 października br. obchodzili swoje święto. Współorganizatorami tego wydarzenia był Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie, Sołtys i Rada Sołecka oraz Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Dyrektor Centrum Kultury Aleksandra Małek dokonała otwarcia imprezy, witając przybyłych seniorów z terenu Zabierzowa oraz gości, którzy przyjęli zaproszenia do wspólnego świętowania, a mianowicie: Wójta Gminy Zabierzów Panią Elżbietę Burtan, Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Alicję Wójcik,

Radnego Pana Edmunda Dąbrowę, Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów Pana Andrzeja Korzyckiego, V-ce Prezesa Jurajskiej Izby Gospodarczej Pana

Bartłomieja Szczoczarza , Panią Krystynę Kruk, Dyrektora DPS Więckowice Pana Henryka Sikorę, Redaktora Naczelnego „Znad Rudawy” Pana Witolda Ślusarskiego, Kierowniczkę Biblioteki „Pod Aniołem” Panią Stanisławę Wolan,

Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Karniowic i z Więckowic, a także przedstawicieli Klubu Seniora z Brzoskwini z Przewodniczącym Klubu Panem Wiesławem Kosteckim i Sekretarzem Gminnej Rady Seniorów Panią Hanną Czaja – Bognar na czele.

W związku z ponownym wyborem Pani Elżbiety Burtan na stanowisko Wójta Gminy Zabierzów, przedstawiciele Klubu Seniora „Złota Jesień” złożyli Jej serdeczne gratulacje i wręczyli bukiet róż. W swojej wypowiedzi Pani Wójt podziękowała za zaufanie, jakim obdarzyli Ją wyborcy i zapewniła tego zaufania nie zawieść. Zwracając się do wszystkich seniorów przekazała im serdeczne życzenia z okazji ich święta, życząc długich lat życia w dobrym zdrowiu, szacunku i życzliwości od spotykanych na swojej drodze życia ludzi i  osób bliskich, a także wszelkiej pomyślności. W swojej wypowiedzi podkreśliła aktywność i pomysłowość członków Klubu Seniora „Złota Jesień”.

Życzenia seniorom złożyła też Pani Alicja Wójcik, życząc wszystkiego co najlepsze.

Głos zabrał również Sołtys Pan Wiesław Cader, nowowybrany na następną kadencję Radny Gminy, który w serdecznych słowach przekazał życzenia wszystkim seniorom zebranym na sali, ale szczególne życzenia skierował do członków Klubu Seniora „Złota Jesień” , życząc im takiej, jak dotychczas energii do działania i nowych pomysłów, a także podziękował za wszystko, co Klub robi w kierunku integracji z mieszkańcami Zabierzowa.

Po części oficjalnej nadszedł czas na niespodziankę wieczoru, a mianowicie pojawił się „zawsze żywy Elvis Presley” – Rafał Wożniak, występ którego bardzo się podobał, gdyż przybliżył wspomnienia i atmosferę czasów naszej młodości.

Obszerny fragment tego występu można zobaczyć i posłuchać poniżej:

Następnym punktem programu był mini-spektakl p.t. „Wolność jest w nas” zaprezentowany przez Zespół Teatralny Klubu Seniora „Złota Jesień”, który nawiązywał do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Po przedstawieniu były „tańce, hulanki, swawole” przy wspaniałej muzyce Zespołu Muzyczno – Wokalnego „Players” z Kobylan. Przy takiej muzyce seniorzy bawili się wspaniale, zapominając o trapiących ich czasem dolegliwościach. Zabawa seniorów była przednia, o czym może świadczyć fakt, że jednemu z biesiadników tak się to spodobało, że podczas zabawy wpisał się do Klubu płacąc składkę do końca roku.

W następnym dniu t.j. w niedzielę została odprawiona Msza Św. w intencji seniorów.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska, Wiesław Kostecki