Święto odzyskania Niepodlegości Przedszkolaków z Seniorami

Poniżej prezentujemy relację z uroczystości niepodległościowej zorganizowanej w Przedszkolu Samorządowym w Zabierzowie przy ul.Sportowej 15, opracowaną przez nauczyciela – Panią Ewę Kędzierską.

Dnia 29 listopada 2018r. w naszym Przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę pod hasłem Zaśpiewajmy Niepodległej.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pani Marta Dudek przywitała gości: Pana Bartłomieja Stawarza – Zastępcę Wójta Gminy Zabierzów; Panią Janinę Wilkosz – Dyrektora GZEASu, V-ce Dyrektorów ZSP w Zabierzowie: Panią Beatę Kęder, Panią Beatę Jaronik oraz Panią Dominikę Tarnowską-Psarską. Obecnością zaszczyciła nas również kilkuosobowa grupa z Klubu Seniora w Zabierzowie.

Wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali Hymn Polski, a następnie przedszkolaki głośno odpowiadały na pytania zadawane w wierszu Władysława Bełzy pt. Katechizm polskiego dziecka. Dziewczynki z grupy Wiosna prezentowały również wiersze o tematyce patriotycznej.

Wszystkie grupy przedszkolne (wraz z oddziałami terenowymi) wykonały przygotowane przez siebie pieśni i piosenki patriotyczne. Można było usłyszeć takie utwory jak: Pierwsza Kadrowa, Wojenko, wojenko, Przybyli ułani, Warszawskie dzieci.

Odświętnie ubrane przedszkolaki dumnie prezentowały się na scenie. Białe bluzki i koszule ozdabiały białoczerwone kokardy narodowe, a na głowach dziewczynek znalazły się biało-czerwone wianki i wstążki. Starsze grupy przedszkolne paradowały w strojach ułana, mundurach wojskowych i harcerskich – prawie jak przed stu laty…

Dzieci nie tylko śpiewały pieśni, ale też tańczyły z biało-czerwonymi pomponami, grały na instrumentach, recytowały wiersze i słuchały jak śpiewają a’capella pieśni o naszej Ojczyźnie panie i panowie z Klubu Seniora w Zabierzowie. Mamy nadzieję – jak mówiła Pani Dyrektor Marta Dudek na zakończenie uroczystości – że zostało zasiane małe ziarenko patriotyzmu wśród tych najmłodszych i że to  spotkanie było dla wszystkich małą lekcją historii.