Spotkanie urodzinowe Jubilatek

W dniu 26 lipca br w Klubie Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie odbyło się uroczyste spotkanie na cześć koleżanek klubowych, które w roku bieżącym kończą piękny wiek, a mianowicie Maria Korzonek 91 lat a Anna Nowak i Halina Gemborys lat 80.

Dostojne Jubilatki zostały obdarowane przez Klub drobnymi upominkami z właściwą, pamiątkową dedykacją, pąsowymi różami oraz ozdobnymi życzeniami oprawionymi w ramki.

Oczywiście były urodzinowe torty i mnóstwo kwiatów. Były kwiaty od Radnego – Sołtysa Wiesława Cadera i Rady Sołeckiej, od Samorządowego Centrum Kultury reprezentowanego przez Katarzynę Starowicz i od Koordynatora ds. Aktywizacji Seniorów Katarzyny Mroczek.

Kieliszkiem szampana wzniesiono toast za zdrowie i pomyślność Jubilatek oraz odśpiewano 100 lat. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Wspomnieć należy, że Maria Korzonek jest członkiem Klubu z 19 – letnim stażem, Anna Nowak z 17-letnim a Halina Gemborys należy do Klubu 5 lat.

Jeszcze raz wszystkim Jubilatkom życzymy wszelkiej pomyślności.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska