Wizyta edukacyjna w Nadleśnictwie Krzeszowice

W dniu 15 listopada 2017r. Klub nasz kolejny raz gościł w siedzibie Nadleśnictwa Krzeszowice w Zabierzowie.

Spotkanie otworzył i seniorów powitał Nadleśniczy Adam Klekot, który w miłych słowach wyraził zadowolenie z faktu, że prelekcjami edukacyjnymi         o tematyce leśnej interesuje się nie tylko młodzież szkolna, lecz również my seniorzy. Pochwalał nasz aktywny tryb życia i zachęcał  do ponownego spotkania w roku przyszłym w plenerze leśnym.

Natomiast Z-ca Nadleśniczego Szczepan Rusiński wprowadził nas w tajniki łowiectwa. Temat ten żywo interesował naszych seniorów, gdyż zadawanych było mnóstwo pytań. Dotyczyły one między innymi prowadzonej gospodarki łowieckiej przy zastosowaniu odstrzału leśnej zwierzyny w celu zachowania prawidłowej równowagi w populacji poszczególnych gatunków, okresów ochronnych, zachowania się człowieka w kontakcie z dzikim zwierzęciem, charakterystyki terenów łowieckich, odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta, ekwipunku myśliwego i wielu jeszcze innych spraw, których tu nie sposób wszystkich przytoczyć.

Specjalista Służby Leśnej Paweł Byrtek prowadził prelekcję z zakresu gospodarki leśnej w szerokim tego słowa znaczeniu. Prelekcje prowadzone były przy zastosowaniu prezentacji audiowizualnej, oraz udostępniono nam różnorakie materiały dot. leśnictwa i łowiectwa, które wzbogaciły  naszą klubową biblioteczkę.

Z tego spotkania posiadamy zaledwie trzy zdjęcia, gdyż pozostałe, na których byli uwidocznieni nasi Gospodarze, niestety okazały się być złej jakości.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia: Wiesława Danielewska