V Jubileuszowy Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski „Starsi Panowie Dwaj”

Zespół Teatralno – Satyryczny naszego Klubu wziął udział w V Przeglądzie Scenicznym Seniorów Małopolski, organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II w Krakowie, który odbył się w dniach od 20 do 23 września br. w Muszynie-Złockim.

Klub nasz czynnie uczestniczy w Przeglądach od samego początku, prezentując samodzielnie przygotowane scenki kabaretowe o różnej tematyce, które corocznie spotykają się z dużym uznaniem i niejednokrotnie z gorącym aplauzem.

Tym razem do Muszyny przyjechaliśmy z Zabierzowa tramwajem nr 13, czyli nasza humorystyczna scenka rozgrywała się na pętli tramwajowej pośród pasażerów oczekujących na odjazd tramwaju, jak też wewnątrz tramwaju podczas jazdy, do którego wsiadł kanar, sprawdzając bilety. Zdarzały się też nieprzewidziane sytuacje podczas hamowania tramwaju:

Oceniając celowość organizowania Przeglądów, w których bierze udział ogromna rzesza małopolskich seniorów, należy stwierdzić, że tego rodzaju impreza artystyczna pokazuje, jak wielkie pokłady inwencji twórczej i energii drzemie w tych, przecież już niemłodych „aktorach” . Możliwość pokazania się szerszej publiczności pobudza wszystkich do szukania różnych form artystycznego przekazu swoich pomysłów i wyzwala wzmożoną aktywność, co w naszym wieku jest ze wszech miar zbawienne i w konsekwencji sprawia, że mimo faktu, że jednak przybywa nam lat, to wciąż czujemy się młodzi.

Ponadto organizowanie takich spotkań umożliwia integrację seniorów z różnych środowisk małopolski i pozwala na wzajemną wymianę doświadczeń a także sprzyja nawiązywaniu przyjacielskich kontaktów.

Żywimy nadzieję, że w przyszłym roku Klub nasz również będzie zaproszony, zatem już od dziś szukamy pomysłów na nowy scenariusz.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesław Olek, Marian Łacheta, Barbara Golińska
Film – Jacek Walas