Toast noworoczny w Klubie

I znowu minął kolejny rok.

Aby godnie zakończyć Stary Rok i powitać Nowy, członkowie naszego Klubu w dniu 30 grudnia 2016r. spotkali się, aby wraz z zaproszonymi gośćmi wznieść toast noworoczny. Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli:

Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, członek Rady Powiatu Alicja Wójcik wraz z mężem, Krystyna Kruk, Krystyna Pietras, Ks.Prałat Stanisław Maślanka, dyrektor Jurajskiej Izby Gospodarczej i zarazem redaktor „Gońca Zabierzowskiego” Andrzej Bukowczan, redaktor „Znad Rudawy” Witold Ślusarski, dyrektor Centrum Kultury w Zabierzowie Aleksandra Małek, koordynator ds. aktywizacji seniorów Agnieszka Mleczko i sołtys Zabierzowa Wiesław Cader.

Po powitaniu wszystkich uczestników uroczystego spotkania przez przewodniczącą Klubu B.Golińską, Ks.Prałat St. Maślanka poprowadził modlitwę dziękując za łaski otrzymane w mijającym roku i prosząc o pomyślność i opiekę Bożą w roku nadchodzącym, a także modlitwę za tych seniorów, których zabrakło przy wspólnym stole. Życzenia noworoczne w ciepłych, serdecznych słowach złożyła Pani Wójt i przewodnicząca Klubu. Następnie tworząc łańcuch rąk i serc została zaśpiewana zgodnym chórem piękna stara kolęda „Bóg się rodzi”, po czym kieliszkiem szampana wzniesiono toast za pomyślność w Nowym 2017 Roku.

Niespodzianką wieczoru była wizyta „Kolędników” – seniorów, którzy z gwiazdą i turoniem poprosili o gościnę, aby się ogrzać, gdyż  jak powiedzieli „do Betlejem daleka droga, a zima jest mroźna i sroga”. Zatem zostali serdecznie przyjęci i w zamian śpiewali piękne stare kolędy i  pastorałki, oraz składali życzenia noworoczne. W trakcie przedstawienia kolędniczego wtargnął Żyd– Mosiek, z którym pastuszkowie odegrali humorystyczną scenkę.

Przy ciepłym blasku świec, przy ładnie i smacznie przygotowanych stołach toczyły się przyjazne rozmowy, często dotyczące kultywowania starych tradycji i obrządków świątecznych.

Po części oficjalnej i artystycznej rozpoczęły się tańce, które trwałyby pewnie do Sylwestra, gdyby nie konieczność zakończenia spotkania w rozsądnym dla seniorów czasie.

Treść: Barbara Golińska

Zdjęcia: Wiesława Danielewska