IV Krakowskie Senioralia

Zespól Teatralno-Satyryczny naszego Klubu został zaproszony przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im.Papieża Jana Pawła II w Krakowie do udziału i prezentacji twórczości artystycznej podczas drugiego dnia IV Krakowskich Senioraliów.

Spotkanie odbyło się w sali teatralnej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie w dniu 3 czerwca br. Oprócz naszego Zespołu wystąpiło Stowarzyszenie „Lajkonik” z Krakowa ze wspaniałym przedstawieniem wodewilowym pt. „Bo ja kocham Kraków”, który na długo pozostanie w naszej pamięci i może stanie się inspiracją do stworzenia także u nas tego gatunku przekazu scenicznego.

Również „Teatr po latach” ze Świątnik Górnych zaprezentował żywiołowy i dynamiczny spektakl.

Spotkanie to miało częściowo charakter warsztatów teatralnych.

Na zakończenie otrzymaliśmy pisemne podziękowanie (zostało zamieszczone poniżej).

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska, Marian Łacheta