Konferencja „Na-Rady Senioralne” w Michałowicach

Klub Seniora „Złota Jesień” od blisko trzech lat współpracuje z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych „MILA”. To właśnie ona zorganizowała w dniach 7-8 grudnia 2016 konferencję „Na-Rady Senioralne”, skupiającą liderów klubów seniora i stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych.

Podczas dwudniowej konferencji miał okazję wystąpić Zespół Teatralno-Satyryczny naszego Klubu, prezentując m.in. humorystyczne przedstawienie pt. „Dwie Ciotunie”, które zyskało sympatię widowni. Pokazane zostało także podsumowanie dotychczasowej działalności Klubu w formie fotograficznej prezentacji z werbalnym komentarzem przewodniczącej Klubu.

Ważnym momentem konferencji było ogłoszenie wyników konkursu „Aktywny Senior”, w którym nasza klubowa koleżanka Wiesława Danielewska otrzymała wyróżnienie i nagrodę rzeczową.