„Andrzejki z Seniorami” w Niegoszowicach

Dzięki uprzejmości Klubu Seniora z Niegoszowic, Rady Sołeckiej, a także Koła Gospodyń Wiejskich zostaliśmy zaproszeni na imprezę „Andrzejki z Seniorami”, która miała miejsce 26 listopada.

Ważnym jej elementem był występ grupy folklorystycznej AGH „Krakus”. Jej członkowie zaprosili nas później do nauki poloneza, w której uczestniczyli niemal wszyscy zgromadzeni i która zapoczątkowała trwającą do późna zabawę taneczną. Wystąpiły też nasze klubowe „Cyganki” ze swoim wokalnym repertuarem.