Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 23 lutego 2017r. odbyło się zebranie ogólne, na którym przewodnicząca Klubu Barbara Golińska złożyła sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2016 oraz rozliczenie finansowe za tenże okres. Obydwa sprawozdania zostały przez zgromadzonych członków jednogłośnie przyjęte.

Zgodnie z regulaminem działalności Klubu, 3 – letnia kadencja dotychczasowego Zarządu upływa z dniem 28 lutego, zatem po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, dokonano wyboru nowego Zarządu.

Z sali został zgłoszony wniosek, aby na następną kadencję pozostawić Zarząd w dotychczasowym składzie, lecz troje jego członków nie wyraziło zgody na dalsze uczestnictwo w pracach Zarządu, dlatego też dokonano wyboru uzupełniającego i ostatecznie skład Zarządu Klubu Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie przedstawia się następująco:

Barbara Golińska – przewodnicząca
Jerzy Dąbrowski – z-ca przewodniczącej
Celina Chrzanowska – sekretarz
Wiesława Włodarczyk – skarbnik
Tadeusz Miłek – członek Zarządu

Wielkie podziękowania należą się Amalii Szelowskiej, która od założenia Klubu w roku 1999 do chwili obecnej w sposób profesjonalny pełniła funkcję skarbnika.

Jako, że spotkanie odbywało się w „tłusty czwartek”, nie mogło obyć się bez pysznych pączków i kawy.

Jak wynika ze sprawozdania, zakres działania Klubu Seniora jest tak szeroki, że nie ma czasu na gnuśnienie przed telewizorem. Seniorów to wszystko cieszy, chętnie podejmują się wyzwań, niejednokrotnie wydawać by się mogło, ponad ich możliwości, a jednak wywiązują się z tego znakomicie.

W wielu osobach uaktywniają się zdolności, o istnienie których dotychczas nawet siebie nie podejrzewali, ale takie wspólne działanie wyzwala w nich poczucie własnej wartości, chęć do życia, przez co na własnych barkach seniorzy nie czują ciężaru swoich przeżytych już lat, lecz wierzą w to, że wiele dobrego jest jeszcze przed nimi.

Tekst: Barbara Golińska
Zdjęcie: Jacek Walas