XII Zabierzowski Dzień Seniora

Na zaproszenie Klubu Seniora „Złota Jesień”, Sołtysa i Rady Sołeckiej a także Centrum Kultury w Zabierzowie, w dniu 14.X.2017r. już po raz dwunasty przybyli na swoje święto miejscowi seniorzy.

Uroczyste spotkanie otworzył sołtys Wiesław Cader witając wszystkich seniorów, jak również zaproszonych gości, a mianowicie: Wójta Gminy Zabierzów Elżbietę Burtan, Przewodniczącą Rady Gminy Marię Kwaśnik, radnych Jerzego Cywickiego, Edmunda Dąbrowę i Jerzego Kowalika, ks.prałata Stanisława Maślankę, radną powiatu Alicję Wójcik, dyrektora Jurajskiej Izby Gospodarczej Andrzeja Bukowczana, z-cę nadleśniczego Nadleśnictwa Krzeszowice Szczepana Rusińskiego, redaktora naczelnego „Znad Rudawy” Witolda Ślusarskiego, kierowniczkę Biblioteki „Pod Aniołem” Stanisławę Wolan, oraz 5-osobową delegację Klubu Seniora „Pod Złotym Dębem” z Witkowic k/Kęt.

W swoim wystąpieniu podkreślił, iż jest to podwójne święto, gdyż obchodzony jest XII Dzień Seniora oraz 18-lecie działalności Klubu Seniora „Złota Jesień”.

W tym szczególnym dniu z serdecznymi życzeniami zwróciła się do seniorów Pani Wójt, życząc im jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu, wszelkiej pomyślności, pogody ducha, szacunku i życzliwości od bliskich. Wspomniała przy tej okazji pierwsze tego rodzaju spotkanie w Zabierzowie sprzed 12-tu lat, którego była inicjatorką. Nawiązała również do uzyskania w br pełnoletności przez Klub Seniora „Złota Jesień”, podkreślając jego prężną działalność. Z tej też okazji wręczyła przewodniczącej Klubu pamiątkowy „dowód osobisty” dla Klubu z ważnością na 100 lat.

Również ks.prałat Stanisław Maślanka skierował do seniorów serdeczne życzenia w imieniu włanym i ks.proboszcza Krzysztofa Burdaka, przekazując dla Klubu przepięknie wydany album p.t. „Tajemnica Fatimy Największy sekret XX wieku”.

Do życzeń dołączyła się też Pani Alicja Wójcik i Pani Maria Kwaśnik.

Na zakończenie wystąpień głos zabrała przewodnicząca Klubu Barbara Golińska, zachęcając zgromadzonych seniorów do uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez Klub a skierowanych do szerokiej społeczności Zabierzowa. Zachęcała również do wstąpienia w szeregi Klubu, którego progi są szeroko otwarte dla wszystkich seniorów i gdzie z pewnością znajdą zajęcia, które ich zainteresują. Przy okazji tego święta podziękowała wszystkim tym, którzy w różnych formach wspierają działalność Klubu i niejednokrotnie okazują Klubowi wsparcie finansowe, jak też pomoc w innym zakresie.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w ramach której Zespół Teatralno – Satyryczny i Wokalny Klubu Seniora zaprezentował piosenki tematycznie związane z charakterem tego święta, teksty których zostały napisane przez klubowego kolegę Wiesława Olka, oraz scenkę humorystyczną p.t. „W tramwaju”.

W trzeciej części wieczoru były „tańce, hulanki, swawole”, podczas których trudno było uwierzyć, że tak żywiołowo mogą bawić się seniorzy, co było zupełnie zgodne z treścią fraszki Jana Sztaudyngera „Jedni są wiecznie młodzi, (to my!) inni wiecznie starzy, to kwestia charakteru, a nie kalendarzy”.

W następnym dniu t.j. w niedzielę została odprawiona Msza Św. w intencji seniorów, podczas której ks.proboszcz Krzysztof Burdak w pięknych słowach złożył życzenia seniorom, szczególnie zwracając się do członków Klubu Seniora „Złota Jesień” z podziękowaniem za jego wkład w uświetnianie uroczystości kościelnych oraz udział w życiu społecznym. Byliśmy tym wystąpieniem bardzo wzruszeni.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska