Seniorzy z wizytą w Szkole Podstawowej w Zabierzowie

Klub nasz kolejny raz został zaproszony na spotkanie z najmłodszymi dziećmi w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Jako, że termin spotkania ustalono na dzień 14 czerwca 2017, czyli w okresie zbliżonym do obchodów prasłowiańskiego święta, potocznie nazwanego Nocą Świętojańską – Zespół Teatralno-Satyryczny naszego Klubu zaprezentował krótką inscenizację p.t. „Baśń świętojańska”, jak również przeczytał z podziałem na role „Baśń o kwiecie paproci”. Przesłaniem obu baśni był morał, że nieszczęściem może być bogactwo, którym nie można podzielić się z innymi, gdyż „ bogactwem jest tylko uczciwość i praca, takimi cnotami człowiek się wzbogaca”. Na zakończenie Krasnal przeczytał urywki z wiersza Marii Konopnickiej p.t. „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.

Dzieci słuchały opowieści z uwagą i skupieniem, tym bardziej, że mogły nacieszyć oczy barwnymi strojami występujących postaci.

My, seniorzy bardzo cenimy sobie tego rodzaju współpracę z dziećmi, która stała się już tradycją. W naszych planach na przyszłość chcielibyśmy poszerzyć współpracę z dziećmi w oparciu o wymyślony przez nas projekt, nazwy którego na razie nie chciałabym ujawniać.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska