Uroczystość odpustowa z udziałem zabierzowskich seniorów

Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie corocznie zaznacza swoją obecność, biorąc udział w strojach regionalnych w ważnych uroczystościach religijnych w naszej Parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu.

Tak też było podczas uroczystości odpustowej w dniu 4 października 2020 r.

Uroczystą Mszę Św. odpustową odprawił ks. Marek Skop, sprawujący w naszej Parafii dziewięcioletnią posługę kapłańską, oddany opiekun i wychowawca młodzieży, który od lipca br objął probostwo w Parafii Św. Bartłomieja w Łapanowie.

Była to podwójna uroczystość, gdyż ks. Marek obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa, w związku z czym otrzymał mnóstwo serdecznych życzeń i kwiatów.

Członkowie naszego Klubu uświetnili tą podniosłą uroczystość swoim udziałem w strojach krakowskich, co bardzo ożywiło odpustową procesję.

Z tej pięknej uroczystości mamy niewiele zdjęć, gdyż nasz wysłużony klubowy aparat fotograficzny odmówił współpracy, natomiast po zakończeniu uroczystości kolega klubowy zrobił kilka zdjęć na zewnątrz, lecz tylko niewielkiej grupce, która nie zdążyła jeszcze wyruszyć w drogę powrotną do domu.

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tej uroczystości w sposób liczny i zorganizowany, odpowiadając tym samym na zaproszenie proboszcza ks. Krzysztofa Burdaka. Mamy poczucie własnej satysfakcji i dobrze spełnionego obowiązku ku chwale Bożej.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Marian Łacheta