VII Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski „Starsi Panowie Dwaj”

Zabierzów już siódmy raz został zaproszony do udziału w Przeglądzie Scenicznym Seniorów Małopolski, organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im.Papieża Jana Pawła II w Krakowie. W roku bieżącym Przegląd odbył się w dniach od 18 – 21 września w Szczyrku. Uczestniczyło w nim ponad dwadzieścia Zespołów, w sumie około 360 osób.

Przez 5 kolejnych lat Klub Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa prezentował na Przeglądach scenki humorystyczne, a w ubiegłym roku krótki spektakl z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości pt. „Wolność jest w nas”, opracowane wg własnych scenariuszy. Wszystkie nasze występy przyjmowane były z wielkim aplauzem i uznaniem, co często owocowało zaproszeniami do pokazania ich w różnych środowiskach senioralnych, tak w Krakowie, jak i w innych miejscowościach.

W roku bieżącym natomiast zaprezentowany został spektakl teatralno-wokalny, czyli widowisko złożone z inscenizowanych piosenek, tekstów, w tym również obrzędowych, osadzone w staropolskim klimacie, wypełniony obrazami dawnych obyczajów polskich. Głównym akcentem przedstawienia był folklor i staropolskość, oraz niefrasobliwy humor dawnych czasów. Spektakl został przygotowany na podstawie „Kramu z piosenkami – obrazki śpiewajace” Leona Schillera w reżyserii Jacka Stramy, aktora i byłego dyrektora Teatru Ludowego w Nowej Hucie, który prowadzi warsztaty teatralne w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, a oprawą muzyczną zajął się Piotr Piecha.

W Zespole wystąpili następujący aktorzy – seniorzy:
Hanna Czaja-Bogner, Kazimiera Burek i Wiesław Kostecki z Klubu Seniora z Brzoskwini, Franciszek Sendor z Bolechowic, oraz Cecylia Chrzanowska, Wiesława Włodarczyk, Małgorzata Kozłowska, Henryk Micimiński, Marian Łacheta i Wiesław Olek z Klubu Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie.

Staropolskie stroje, piękna muzyka, werwa z jaką poruszali się na scenie nasi aktorzy, spowodowały, że spektakl został przyjęty przez liczną publiczność bardzo gorąco i był długo oklaskiwany. W kuluarach spotykaliśmy się z wyrazami uznania i wieloma gratulacjami za wspaniały występ.

Przy tej okazji bardzo dziękujemy reżyserowi Jackowi Stramie i muzykowi Piotrowi Piecha za tak doskonałe przygotowanie Zespołu do występu.

Tekst i zdjęcia – Barbara Golińska