Wigilia Jurajskiej Izby Gospodarczej

W dniu 21 grudnia 2018r. na zaproszenie Jurajskiej Izby Gospodarczej, 12-osobowa grupa członków Klubu Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie udała się do Restauracji „Kochanów” na spotkanie przy wigilijnym stole z przedsiębiorcami zrzeszonymi w JIG oraz seniorami z Kobylan i Rudawy.

Wieczór wigilijny był bardzo uroczysty, nastrojowy i pełen wzajemnej życzliwości. Modlitwę i poświęcenie opłatków jako symbolu pojednania i pokoju, celebrował ks. Dziekan Stanisław Kozieł. Po rozdaniu opłatków wszyscy wzajemnie składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Obszerna relacja z tego wydarzenia zapewne ukaże się w miesięcznikach „Jura” i „Goniec Zabierzowski”, zatem ja ograniczę się jedynie do przedłożenia informacji o przeprowadzeniu podczas tego spotkania mini-aukcji charytatywnej na rzecz 7-letniej Julci (wnuczki naszego klubowego kolegi), leczonej na guza pnia mózgu.

Przedmiotem aukcji było zaledwie kilkanaście świątecznych obrazków i dekoracji wykonanych głównie przez naszą seniorkę Wiesię Danielewską. Przedsiębiorcy o wrażliwych sercach i sumieniach, gotowi nieść pomoc doświadczonej przez los Julci i jej rodzinie, hojnie wsparli inicjatywę naszego Klubu, czego efektem było zebranie kwoty 2.100.- zł, co łącznie z datkami wrzuconymi w dniu 19 grudnia br do puszki przez uczestników naszego spotkania opłatkowego w wysokości 555,- zł. dało kwotę 2.655.- zł. , która to kwota została w Wigilię wpłacona na konto:

Fundacja „Nasze Dzieci”
Julia Potocka
Nr konta: 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630
Darowizna na leczenie Julii Potockiej

Klub Seniora „Złota Jesień” w imieniu własnym, jak też w imieniu rodziny Julci składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy z potrzeby serca przyczynili się do zebrania powyższej kwoty.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Jurajska Izba Gospodarcza