Uroczystości jubileuszowe w Centrum Kongresowym ICE

Członkowie Klubu Seniora „Złota Jesień” zostali zaproszeni na uroczystości związane z obchodami dwudziestolecia Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie oraz dziesięciolecia Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów. Wydarzenie to miało miejsce 26 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków, a uświetnił je koncert „Artyści Seniorom”.